Transportakte

Transportakte

Home » Woordenboek » Transportakte
8.6

Wat is een transportakte?

De transportakte of leveringsakte is de notariële authentieke akte die nodig is voor een eigendomsoverdracht van onroerende zaken en registergoederen. Bijvoorbeeld een woning of stuk grond. Ook wel akte van levering. Hierin staat beschreven wat, aan wie en door wie wordt geleverd.
Zonder notariële akte vindt er geen eigendomsoverdracht plaats.

De leveringsakte wordt, na ondertekening door de koper en verkoper, ingeschreven in het kadaster. Dit is vereist voor de overdracht. Het is gebruikelijk dat de notaris deze leveringsakte inschrijft. Hierna stuurt de notaris dit door het kadaster gewaarmerkte document toe aan de koper. Dit document noem je het eigendomsbewijs en moet je goed bewaren.

  • Het meervoud van transportakte is Transportaktes