Eigendomsbewijs

Eigendomsbewijs

Home » Woordenboek » Eigendomsbewijs
8.6

Wat is het eigendomsbewijs?

kadaster

Het eigendomsbewijs van een woning of pand is een door het kadaster gewaarmerkt bewijsstuk dat je eigenaar bent. Je ontvangt dit van de notaris. Meestal een paar weken na de formele overdracht. Dit document is openbaar en hoort bij het object en is dus niet persoonlijk.
Het is een beetje verwarrend, want het is de door het kadaster goedgekeurde Transportakte of Akte van Levering. Heb je die dus in je bezit? Dan is dat je eigendomsbewijs. In dit document staan de belangrijkste zaken over het onroerend goed, zoals erfdienstbaarheden en dergelijke.


Tegen betaling kan je bij het kadaster een kopie van alle eigendomsbewijzen opvragen.
Vraag een eigendomsbewijs aan bij het kadaster.

  • Het meervoud van eigendomsbewijs is Eigendomsbewijzen

Lees meer over Eigendomsbewijs op Rijksoverheid