Waarom koopsom betalen aan notaris?

Waarom koopsom betalen aan notaris?

Home » Waarom koopsom betalen aan notaris?
8.6
Waarom moet ik de koopsom van een woning betalen aan de notaris?

De notaris houdt het geld apart op een derdengeldrekening. Dit geeft de koper en de verkoper enorme rechtszekerheid. De koper moet eerst betalen. De verkoper ontvangt het bedrag pas als alles is geregeld en de overdracht goed verloopt.

Betalen van koopsom woning of registergoed aan de notaris

geld

Bij de koop van een woning of ander registergoed moet de koper de koopsom niet rechtstreeks aan de verkoper betalen. De koper moet het geld op de derdengeldenrekening van de notaris zetten. Ook wel derdenrekening of kwaliteitsrekening. Hiermee houdt de notaris het geld van klanten apart op een afzonderlijke bankrekening.

Dit geldt ook bij een koop met een hypotheek. De bank zal dan het geld voor de aankoop van de woning op de rekening van de notaris zetten. Zo heeft ook de bank de zekerheid dat het geld niet aan iets anders dan de aankoop van het object zal worden besteed.

Waarom

Maar waarom moet de koper de koopsom betalen aan de notaris? Op deze manier weten koper en verkoper zeker dat de koopprijs betaald zal worden. De notaris heeft het geld al apart gezet. Direct na het tekenen van alle documenten betaalt de notaris namens de koper aan de verkoper.

Deze positie van de notaris is vrij uniek in de wereld. Het onafhankelijke toezicht op het geldverkeer bij transacties geeft kopers en verkopers enorme rechtszekerheid.

Wettelijk verplicht

De notaris is volgens de Wet op het notarisambt verplicht om een derdengeldenrekening te hebben. Dit is verplicht om misbruik door notarissen te voorkomen en de financiële belangen van klanten te beschermen. Hierdoor kunnen klanten namelijk erop vertrouwen dat de koopsom terechtkomt bij de persoon die er recht op heeft.

Het geld staat op een aparte rekening. De notaris mag met die rekening alleen betalingen doen aan personen die recht hebben op het saldo. De notaris mag de rekening dus alleen gebruiken voor uitbetalingen. Het Bureau Financieel Toezicht houdt hierop toezicht.

Failliet notariskantoor

Ook wordt met een derdenrekening voorkomen dat bij faillissement van de notaris de gelden van klanten worden meegenomen in het faillissement. Het geld op de derdenrekening is namelijk afgeschermd van het eigen vermogen van de notaris. Zonder derdenrekening zou het geld dat klanten tijdelijk bij de notaris parkeren bij faillissement mogelijk kwijtraken.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Transportakte