Wanneer financieringsvoorbehoud inroepen?

Wanneer financieringsvoorbehoud inroepen?

Home ยป Wanneer financieringsvoorbehoud inroepen?
8.5
Wanneer mag ik een financieringsvoorbehoud inroepen?

Het financieringsvoorbehoud moet schriftelijk worden ingeroepen. In de koopovereenkomst staat het termijn waarbinnen hier een beroep op kan worden gedaan. Dit is meestal 3 maanden.

Financieringsvoorbehoud inroepen

Te koop Verkocht

Een financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde. Daarmee kan je de koopovereenkomst van een woning ontbinden als de koper geen financiering kan rond krijgen (bijvoorbeeld een hypotheek). In de koopakte staat een uiterste datum waarop de financiering rond moet zijn.

Een model om het financieringsvoorbehoud correct in te roepen vind je bij DoeHetZelfMakelaar.nl.

Voorwaarden voor inroepen

De koper moet schriftelijk en bewijsbaar een beroep doen op het financieringsvoorbehoud. Hoe je dat moet doen en bewijzen staat meestal beschreven in de koopakte.

In het algemeen geldt dat de koper zich wel moet hebben ingespannen om een financiering te krijgen. Meestal staat beschreven dat de koper dan al het redelijk mogelijke moet hebben gedaan. Bijvoorbeeld dat de koper bij minstens twee banken moet hebben geprobeerd om financiering te krijgen. Wanneer een koper in een bepaald geval zich kan beroepen op het voorbehoud hangt ook veel af van de formulering in het koopcontract.

Niet juist ingeroepen

Als je niet op de juiste manier het financieringsvoorbehoud hebt ingeroepen of dit niet mocht doen, dan blijft de koopovereenkomst met alle verplichtingen bestaan. Als je vervolgens de koopprijs niet betaalt aan de verkoper, dan kan je een contractuele boete verschuldigd zijn.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Hypotheek