Financieringsvoorbehoud

Financieringsvoorbehoud

Home » Woordenboek » Financieringsvoorbehoud
8.6

Wat is het financieringsvoorbehoud?

Royement of Doorhalen

Het financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde in de koopakte bij de koop van een woning. Ook wel koop onder voorbehoud van financiering.

Het kan voorkomen dat de koper de financiering van de woning niet rond krijgt voor een bepaalde datum. Als dat het geval is, dan gaat de koop niet door. Ook wordt de koopakte ontbonden. Het gaat dan meestal om het krijgen van een hypothecaire lening van de bank (de hypotheekhouder). Door ontbinding van de koopovereenkomst is de koper niet meer verplicht om de koopprijs te betalen aan de verkoper. In dit geval hoeft de koper dus ook geen eventuele boete te betalen.

Het financieringsvoorbehoud moet wel op de juiste manier door de koper zijn ingeroepen. Als dat niet het geval is kan de koopovereenkomst niet worden ontbonden.

  • Het meervoud van financieringsvoorbehoud is financieringsvoorbehouden