Ontbindende voorwaarde

Ontbindende voorwaarde

Home » Woordenboek » Ontbindende voorwaarde
8.5

Betekenis Ontbindende voorwaarde

De ontbindende voorwaarde is een bepaling in een overeenkomst of akte waarin staat beschreven wanneer de overeenkomst of akte wordt ontbonden (beëindigd).
Afhankelijk van de overeenkomst of akte, ontstaat er dan een verplichting tot ongedaanmaking. Dat betekent dat de situatie moet worden hersteld zoals die was voordat de overeenkomst of akte was ondertekend. De situatie moet in dat geval worden teruggedraaid.

Voorbeeld Ontbindende voorwaarde

Zo kan bijvoorbeeld een schenking onder een ontbindende voorwaarde worden gedaan. Oftewel een herroepelijke schenking. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarde dat de gift binnen een bepaalde tijd moet worden gebruikt voor een studie. Als niet aan die voorwaarde wordt voldaan, dan gaat de schenking dus niet door. Door vervulling van de ontbindende voorwaarde wordt de gift (geld of goed) weer eigendom van de schenker.
Een koopovereenkomst voor een huis heeft ook vaak een dergelijk beding. Het financieringsvoorbehoud ziet op de situatie dat de koper de financiering van de koop rond moet krijgen. Lukt dat niet, dan gaat de koop niet door.
Lees meer over de ontbindende voorwaarde op Wikipedia.

  -   Meervoud van Ontbindende voorwaarde: ontbindende voorwaarden