Ontbindende voorwaarde

Ontbindende voorwaarde

Home » Woordenboek » Ontbindende voorwaarde
8.6

Wat is een ontbindende voorwaarde?

De ontbindende voorwaarde is een bepaling in een overeenkomst of akte waarin staat beschreven wanneer de overeenkomst of akte eindigt. 
Afhankelijk van de overeenkomst of akte, ontstaat er dan een verplichting tot ongedaanmaking. Dat betekent dat je de situatie moet herstellen naar zoals die was voordat de overeenkomst of akte werd ondertekend. Dat betekent dat je de situatie moet terugdraaien naar hoe die was.

Voorbeeld Ontbindende voorwaarde

Zo kun je bijvoorbeeld een schenking onder een ontbindende voorwaarde doen. Oftewel een herroepelijke schenking. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarde dat de gift binnen een bepaalde tijd moet worden gebruikt voor een studie. Als niet aan die voorwaarde is voldaan, dan gaat de schenking dus niet door. Door vervulling van de ontbindende voorwaarde wordt de gift (geld of goed) weer eigendom van de schenker.
Een koopovereenkomst voor een huis heeft ook vaak een dergelijk beding. Het financieringsvoorbehoud ziet op de situatie dat de koper de financiering van de koop rond moet krijgen. Lukt dat niet, dan gaat de koop niet door.

  • Het meervoud van ontbindende voorwaarde is ontbindende voorwaarden

Lees meer over Ontbindende voorwaarde op Wikipedia