Wat is het verschil tussen een koopakte en transportakte?

Wat is het verschil tussen een koopakte en transportakte?

Home » Wat is het verschil tussen een koopakte en transportakte?
8.6
Wat is het verschil tussen een koopakte en een transportakte?

De koopakte is niet door de notaris opgesteld, maar meestal door de makelaar. Het is de koopovereenkomst tussen de koper en verkoper. De transportakte is wel door de notaris opgesteld. Na ondertekening en inschrijving hiervan ben je eigenaar.

Verschil koopakte en transportakte

Te koop

Bij de koop van een woning moet jij als koper onder andere een koopakte en een transportakte ondertekenen. De koopakte is niet een notariële akte, maar een koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper. Die akte wordt meestal opgesteld door een makelaar. Behalve in Amsterdam, daar doet een notaris dit meestal. Zodra je het eens bent over de koopprijs en andere koopvoorwaarden, teken je de koopakte. Daardoor wordt de verkoper verplicht om de woning te verkopen en word jij als koper verplicht om de koopprijs te betalen. Het is belangrijk om in de koopovereenkomst de belangrijkste verplichtingen op te nemen die gekoppeld zijn aan de eigendom van de onroerende zaak. Die haal je uit het eigendomsbewijs.

Eigendom gaat over met transportakte

Met het ondertekenen van de koopakte word je echter nog niet eigenaar van de woning. Na het ondertekenen moet er namelijk nog een transportakte door de notaris worden opgesteld. Door ondertekening en inschrijving van de transportakte in het kadaster word je pas daadwerkelijk eigenaar van de woning. Pas dan krijg je namelijk het eigendomsrecht. Zie ook beschikkingsbevoegdheid. De transportakte noemt men ook wel akte van levering, leveringsakte of overdrachtsakte.

Kern van het verschil

De koopakte en transportakte bevatten veelal dezelfde informatie en afspraken. De aktes hebben echter betrekking op andere aspecten van de eigendomsoverdracht. Je moet dus beide aktes ondertekenen om eigenaar te worden van de woning.

Daarnaast wordt er meestal ook een hypotheekakte getekend als de koopsom van de woning gefinancierd wordt met een hypothecaire lening.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Transportakte