Vestigen (beperkt recht)

Vestigen (beperkt recht)

Home » Woordenboek » Vestigen (beperkt recht)
8.5

Wat betekent vestigen (beperkt recht)?

Het vestigen van een recht is de rechtshandeling waarmee iemand een beperkt recht zet op zijn of haar eigendom. Een beperkt recht moet je altijd via de notaris vestigen. Daarvoor heb je een vestigingsakte of akte van vestiging. De notaris stuurt de akte door voor inschrijving naar het kadaster.

Alleen de beschikkingsbevoegde eigenaar van een zaak mag een beperkt recht vestigen. De notaris zal controleren of je ook daadwerkelijk het recht mag vestigen.