Schenking alsnog uitsluiten van een gemeenschap?

Schenking alsnog uitsluiten van een gemeenschap?

Home » Schenking alsnog uitsluiten van een gemeenschap?
8.4
Kan ik een gedane schenking alsnog uitsluiten van een gemeenschap?

Nee, je kunt niet achteraf de voorwaarden wijzigen van een eerder gedane schenking. Je kunt wel voorwaarden stellen op het moment dat je de schenking doet.

Schenking en gemeenschap van goederen

Flappentap

Er zijn twee situaties. Soms komt de vraag naar het alsnog uitsluiten van de schenking niet aan de orde.

Die verschillen hebben te maken met de datum waarop iemand getrouwd is. Bij huwelijken van voor 1 januari 2018 moet de begiftigde de gift delen met zijn of haar echtgenoot. Die huwelijken zijn in gemeenschap van goederen. Als je dan iets schenkt en er daarover verder niks is vastgelegd, dan valt het in de gemeenschap.

Daarmee is die dus automatisch voor de helft van de partner. Dat geldt ook als de begiftigde gaat scheiden. Ook dan wordt de gift verdeeld tussen de ex-echtgenoten.

Dat is natuurlijk anders als het echtpaar zelf huwelijks voorwaarden heeft opgesteld. Dan kunnen zij onderling andere regels hebben opgesteld.

Zijn ze getrouwd na 1 januari 2018, dan blijft de schenking juist alleen van jouw kind. Vanaf die datum zijn huwelijken nog maar in een beperkte gemeenschap van goederen. Schenkingen vallen hier dan expliciet buiten de gemeenschap. Hier kunnen de echtelieden dit juist bij huwelijks voorwaarden hebben omgekeerd. Dus dat de schenkingen in hun geval juist wel gemeenschappelijk bezit worden.

Achteraf alsnog uitsluiten van een gemeenschap

Je hebt de schenking gedaan toen het huwelijk nog goed ging. Nu zie je echter dat het de verkeerde kant op gaat. Kun je nu achteraf bepalen dat de schenking toch niet in de gemeenschap had mogen vallen? Als je eenmaal hebt geschonken, dan kun je die schenking niet achteraf uitsluiten van de gemeenschap.

Je had de schenking buiten de huwelijksgemeenschap van de begiftigde kunnen houden door in de schenkingsakte een uitsluitingsclausule op te nemen. Met een uitsluitingsbepaling regel je dat de schenking nooit in een gemeenschap valt. Met een iets vriendelijkere variant (standaard in onze aktes), regel je dat bij overlijden van de ontvanger de uitsluiting niet van toepassing was. Dat scheelt in de erfbelasting. Dat moet je dan al wel van tevoren in de schenkingsakte hebben opgenomen.

Insluiten in de gemeenschap

Omdat bij huwelijken na 1 januari 2018 de giften geen onderdeel uitmaken van de gemeenschap, kan dat juist ongewenst zijn. Je wilde nadrukkelijk zowel je kind als diens partner schenken. Of je wilt niet dat een deel van de schenking straks in de erfbelasting verdwijnt. In dat geval kun je opnemen bij de schenking dat deze juist wel onderdeel van een gemeenschap uitmaakt. Je noemt dat een insluitingsclausule.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?