Insluitingsclausule

Insluitingsclausule

Home » Woordenboek » Insluitingsclausule
8.6

Wat is een insluitingsclausule?

De insluitingsclausule is een bepaling in een testament of schenking. Met die clausule verklaart de erflater of schenker dat de schenking in de gemeenschap van goederen van de erfgenaam of begunstigde valt. Het tegenovergestelde is de uitsluitingsclausule.

Beperkte gemeenschap van goederen

Door de inwerkingtreding van de Wet beperkte gemeenschap van goederen, geldt dat je (als je trouwt op of na 1 januari 2018) automatisch trouwt in beperkte gemeenschap van goederen. Bepaald vermogen van de echtgenoten zal in dat geval niet vallen onder de gemeenschap van goederen. Om dat toch anders te bepalen, kan je een insluitingsclausule opnemen in jouw testament of schenking. Met die clausule maak je de erfenis of schenking wel gemeenschappelijk eigendom van de erfgenaam of begunstigde en zijn of haar partner.

Voorwaarden bij de insluitingsclausule

Aan de insluitingsclausule kun je voorwaarden verbinden. Zoals dat de clausule alleen werkt als het huwelijk eindigt. Of bijvoorbeeld door overlijden van een van de echtgenoten. Of dat de clausule juist niet werkt bij een echtscheiding.

  • Het meervoud van insluitingsclausule is insluitingsclausules