Betaalt de Koning schenkbelasting?

Betaalt de Koning schenkbelasting?

Home » Betaalt de Koning schenkbelasting?
8.4
Betaalt de koning schenkbelasting of erfbelasting?

Nee, de koning betaalt geen belasting. Hij is op grond van de Grondwet vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Betaalt de Koning schenkbelasting of erfbelasting?

koning schenkbelasting

De vraag was actueel toen prinses Beatrix een deel van het Koninklijk landgoed De Horsten had geschonken aan haar zoon Koning Willem Alexander. Iedereen in Nederland betaalt schenkbelasting en erfbelasting. Maar hierop is een uitzondering voor de Koning. Hij is op grond van de Grondwet vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. In het concrete geval van De Horsten scheelt dit een fors bedrag aan schenkbelasting. De NOS schat de waarde van het landgoed op ruim meer dan 25 miljoen euro. De aftrek van de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (de Koning woont op het landgoed) is in dit geval een lachertje. Deze vrijstelling is namelijk € 100.000 (t/m 2022!). Over het restant zouden andere Nederlanders 10% belasting af moeten dragen. In dit geval dus een bedrag tussen de 2,5 en 5 miljoen euro aan schenkbelasting.

Tarieven schenkbelasting

De tarieven en vrijstellingen voor schenkbelasting worden jaarlijks aangepast. De vrijstelling is bedoeld om het familievermogen in tact te laten. Een wens die bij meer vermogende families leeft.

De vrijstelling is alleen van toepassing op de koning. Zoals artikel 40 van de Grondwet het formuleert: Voorts is hetgeen de Koning of zijn vermoedelijke opvolger krachtens erfrecht of door schenking verkrijgt van een lid van het koninklijk huis vrij van de rechten van successie, overgang en schenking.

Andere zaken bij deze schenking

Opvallend is dat de schenkingsakte zoals ingeschreven in het Kadaster geen bepalingen bevat voor uitsluiting van de schenking. Maar ik neem aan dat Willem Alexander niet in gemeenschap van goederen mag trouwen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?