Oma schenkt wel aan kleinkinderen, maar niet aan kinderen. Mag dat?

Oma schenkt wel aan kleinkinderen, maar niet aan kinderen. Mag dat?

Home ยป Oma schenkt wel aan kleinkinderen, maar niet aan kinderen. Mag dat?
8.5
Kan ik alleen aan mijn kleinkinderen schenken en mijn kinderen overslaan?

Ja, dit kan. Voor schenkingen geldt dat je zelf mag bepalen aan wie en hoeveel je schenkt, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Schenken aan kleinkinderen, niet aan kinderen

kleinkinderen

Het voelt oneerlijk ten opzichte van de kinderen die zelf geen kinderen hebben. Maar juridisch is er geen regel die bepaalt dat schenken “eerlijk” zou moeten. Je kunt iemand niet verplichten om iets aan iemand te schenken of een schenking te accepteren. Dat bepaalt hij of zij namelijk zelf. Bespreek dit binnen de familie.

Lage vrijstelling

Als oma schenkt aan de kleinkinderen is er wel een lagere vrijstelling dan wanneer zij zou schenken aan de kinderen. De schenkingsvrijstelling wordt bepaald door de verhouding die de ontvanger heeft ten opzichte van de schenker.

Ook testament hoeft niet eerlijk

Dit geldt ook bij het nalaten van vermogen via een testament op grond van de testeervrijheid. Ook hier staat het iemand dus vrij om verschillende erfgenamen verschillend te behandelen. Alleen kinderen hebben een wettelijk recht op een deel van hun erfenis. Je kunt bijvoorbeeld om fiscale redenen werken met een kleinkindlegaat. Hierbij hoeven niet alle gezinnen hetzelfde deel van de erfenis te ontvangen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Schenken