Toestemming echtgenoot nodig voor grote schenking?

Toestemming echtgenoot nodig voor grote schenking?

Home » Toestemming echtgenoot nodig voor grote schenking?
8.4
Heb ik voor een grote gift of schenking toestemming nodig van mijn echtgenoot?

Ja, een echtgenoot of geregistreerd partner heeft toestemming nodig van zijn of haar partner voor een schenking. Maar dat geldt niet voor gebruikelijke, niet bovenmatige schenkingen. Als je zonder toestemming toch een bovenmatige schenking doet, dan kan jouw partner die schenking achteraf terugdraaien.

Toestemming voor niet gebruikelijke, bovenmatige schenking

Voor niet gebruikelijke, bovenmatige (en dus meestal grote) giften of schenkingen heb je voorafgaande toestemming nodig van jouw partner. De wet wil het gezin namelijk beschermen tegen rechtshandelingen die grote nadelige financiële gevolgen (kunnen) hebben voor het gezin.

toestemming

Deze toestemmingseis geldt voor gehuwden en geregistreerd partners, maar niet voor samenwoners. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van een gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Jullie mogen niet met elkaar afspreken dat het toestemmingsvereiste niet geldt. Dat mag ook niet in de huwelijkse voorwaarden.

Welke schenkingen?

Het toestemmingsvereiste geldt niet voor gebruikelijke, niet bovenmatige schenkingen. De wet zegt niet wanneer daarvan sprake is. Daarvoor moet je kijken naar bijvoorbeeld het inkomen en het vermogen van de partners. Maar ook de hoogte van de schenking en het giftenpatroon (dus wat jouw partner gebruikelijk schenkt). Gebruikelijke, niet bovenmatige schenkingen zijn bijvoorbeeld (kleine) donaties aan een goed doel of verjaardagscadeautjes. Dat kan wel anders zijn als het om een heel duur cadeau gaat. Hele grote of hoge schenkingen, dus grote bedragen, zullen al snel bovenmatig zijn en dus toestemming nodig hebben van de partner.

Geen toestemming

Wat als de partner geen toestemming geeft of heeft gegeven voor de schenking? Dan kan hij of zij die schenking achteraf terugdraaien of vernietigen (via de rechter). Ook als jullie inmiddels zijn gescheiden. Zolang de schenking niet is vernietigd, blijft die schenking wel gewoon geldig.

Let wel op: de (ex)partner heeft maar 3 jaar de tijd om de schenking te vernietigen. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat hij of zij op de hoogte is geraakt van de schenking. Deze termijn begint dus niet te lopen vanaf de schenking. Alleen de partner waarvan de toestemming nodig was, kan de schenking vernietigen.

Meestal is het wel duidelijk of een schenking wel of niet gebruikelijk, bovenmatig is. Twijfel je of je toestemming nodig hebt van jouw partner? Vraag voor de zekerheid dan op voorhand (schriftelijke) toestemming. Als jullie er samen niet uitkomen, overweeg dan om samen een adviseur, zoals een notaris of advocaat, in te schakelen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?