Ik wil niet dat mijn schenking bij een scheiding moet worden gedeeld

Ik wil niet dat mijn schenking bij een scheiding moet worden gedeeld

Home » Ik wil niet dat mijn schenking bij een scheiding moet worden gedeeld
8.4
Hoe kan ik voorkomen dat een schenking bij scheiding moet worden verdeeld?

Je kunt in de schenkingsovereenkomst opnemen dat de schenking geen deel mag gaan uitmaken van een gemeenschappelijk boedel. Dit moet je dan regelen op het moment dat je de overeenkomst opstelt.

Schenking en scheiding

Je wilt iemand een geldbedrag schenken. Bijvoorbeeld een schenking aan je kind, kleinkind of ander familielid. De ontvanger is getrouwd. Nu wil je niet dat bij de schenking bij een scheiding voor de helft van jouw schenking meegaat naar die partner. Kan je dat voorkomen?

Dat kan. Je kunt in de schenkingsovereenkomst opnemen dat de schenking geen deel mag gaan uitmaken van een gemeenschappelijke boedel. Dus je regelt dat de aangetrouwde niet straks de helft bezit. Jij als schenker bepaalt dat. Het staat dus los van de vraag hoe je kinderen (of andere ontvangers) getrouwd zijn. Die kunnen nog steeds in gemeenschap van goederen trouwen. Voor jouw schenking bepaal jij dat die niet in de gemeenschap valt.

Schenking bij gemeenschap van goederen

De schenking komt dus ook niet bij een huwelijk in gemeenschap van goederen in het gemeenschappelijk bezit. Jouw schenking is alléén van jouw kind. Bij een echtscheiding hoeft die dan niet verdeeld te worden. Je noemt dit koude uitsluiting. Het is een uitsluiting van de koude kant.

Het uitsluiten van de schoonfamilie is een keuze in onze aktes. Hoewel het heel gebruikelijk is laten we de schenker toch zelf kiezen. In onze aktes is de uitsluiting iets minder hard. Als het huwelijk beëindigd is door overlijden van de ontvanger van de schenking, dan valt de schenking wel in de boedel. Het zou immers wrang zijn als de nabestaanden van de ontvanger van de schenking dan plotseling heel veel erfbelasting moeten betalen.

Je kunt de uitsluiting trouwens ook regelen bij een testament.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?