Kleinkindlegaat

Home » Legaat » Kleinkindlegaat
8.6

Kleinkindlegaat opstellen

Een kleinkindlegaat kan je maken uit twee motieven. Het kan zijn omdat je ieder kleinkind een bedrag wil nalaten. De andere reden is dat een kleinkind legaat een forse besparing op de erfbelasting binnen de familie kan inhouden. Beide kleinkindlegaten maak je via deze website.

Fiscaal voordeel

Logo Belastingdienst

Je kan kleinkindlegaten gebruiken om de erfbelasting te drukken. Je moet dan wel over een behoorlijk vrij vermogen beschikken. Het vrije vermogen moet meer bedragen dan de maximale vrijstelling voor je kinderen. Die is momenteel iets hoger dan € 20.000, per kind. De exacte cijfers zoek je op in onze tabel met vrijstellingen en tarieven.
Je kan nu een kleinkindlegaat maken, daardoor erft jouw kleinkind rechtstreeks van jou. Hierdoor spreek je een nieuwe vrijstelling aan. De kleinkinderen hebben namelijk ook een vrijstelling zo hoog als de kinderen. Je hebt hier dubbel voordeel. De kinderen betalen over het meerdere geen erfbelasting. Het geld komt ook niet bij de kinderen, waardoor het later weer door moet naar de volgende generatie (jouw kleinkinderen).

Wat regel je hier voor legaat?

  • Los legaat
  • 1 legaatakte per erflater
  • Al dan niet in aanvulling op bestaand testament
  • Legaat voor alle kleinkinderen

Hoe hoog is het fiscale voordeel

Voorbeeld fiscaal voordeel kleinkindlegaat
De nalatenschap is € 200.00,– er zijn twee kinderen die ieder twee kinderen hebben, 4 kleinkinderen dus.

Voorbeeld per kind
 Zonder legaatMet legaat
Ieder kind erft€ 100.000€ 100.000
Bedrag vrijstelling kleinkinderen€ 0€ 40.418
Bedrag vrijstelling kind€ 20.209€ 20.209
Belastbaar€ 79.791€ 39.373
Te betalen erfbelasting€ 7.991€ 3.937
Besparing€ 0€ 4.054

De besparing op erfbelasting voor alle kinderen bij elkaar is dan € 8.108. Dit voordeel kan zelfs twee keer zo groot zijn als je met beide grootouders een dergelijk kleinkind legaat opstelt. Dan profiteer je namelijk twee keer van de vrijstelling..

Wat doet de notaris voor een kleinkindlegaat

De notaris zal alle gegevens controleren die je hebt opgeven. Dus zijn de gegevens van de legatarissen juist doorgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris het document doorlezen en eventueel vragen aan jullie stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris. In bijzijn van de notaris moet je ondertekenen.

Eerlijkheid per gezin

Wat ook het doel is van uw schenking aan de kleinkinderen, het moet niet tot scheve ogen leiden. Stel dat één van uw kinderen geen kinderen heeft. Een ander kind heeft drie kinderen. Dan zou door de kleinkindlegaten de ene familie veel meer erven dan de andere familie. Om dat te voorkomen trekken we de kleinkind legaten af van het erfdeel van het kind. Zo erft ieder gezin in totaal hetzelfde.

Situatie bij overlijden is bepalend

De uitkering van het legaat wordt beoordeeld op het moment van uitkeren. Zijn jullie nu samen, dan keert het legaat pas uit na overlijden van de langstlevende. Die heeft al die tijd het vruchtgebruik. Het legaat is ook voor kleinkinderen die nu nog niet geboren zijn, maar wel geboren worden voor jouw overlijden. Voor de zekerheid hebben we ingebouwd dat het er geen legaat wordt uitgekeerd aan kleinkinderen die op het moment van uitkeren failliet zijn, onder curatele staan, of in een instelling met een eigen bijdrage zitten. In die gevallen zou jouw legaat namelijk niet daar terecht komen waar jij graag zou willen.

Beheer

Zijn de kleinkinderen nog minderjarig? Dan gaat het beheer over het legaat naar de ouders (jouw kind), dat noem je een minderjarigenbewind. Je kan aangeven dat dit beheer langer kan duren dan het bereiken van de meerderjarigheid (18 jaar). Je kan dat bijvoorbeeld op 23 jaar zetten. Het geld kan dan alleen uitgegeven na toestemming van de beheerder.
We kozen nadrukkelijk niet voor het opgeven van een bestemming van het legaat. Dus besteding aan een studie of eigen woning. Dat is over je graf regeren, met veel risico’s. Een van de kleinkinderen kan niet goed leren, maar wel ondernemen. Waarom zou jouw legaat dan niet dat zetje in de rug mogen geven. Je weet niet hoe de wereld er dan uit ziet.

Verhouding testament?

Je kan dit legaat maken ongeacht de vraag of je al een testament hebt gemaakt. Heb je geen testament, dan is dit legaat een aanvulling op het normale wettelijk erfrecht. Heb je wel een testament? De notaris moet jouw testament zien om de afstemming te bepalen.

De kleinkindlegaten worden gelijk behandeld als eventuele legaten die je al in je testament hebt. De legaten zijn een aanvulling op het testament. Legaten worden altijd uitgekeerd voor de rest van de erfenis wordt verdeeld.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een compleet en goed mini testament, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

+

Tarief Kleinkind legaat € 249.- incl. BTW

Wat kost een Kleinkind legaat


Werkzaamheden

Een kleinkindlegaat maak je snel en eenvoudig. Een legaat is een soort "mini-testament"het is dus strikt persoonlijk en moet per persoon worden gemaakt.

De notaris zal voor het tarief:

- een conceptakte opstellen;

- de gegevens van de opsteller controleren;

- een bespreking ter ondertekening maken;

- een definitieve akte opstellen;

- de akte inschrijven in het Centraal Testamenten Register

- de originele akte bewaren in een brandvrij archief;

- een afschrift meegeven aan de opsteller.


+

Tarief Kleinkindlegaat set van twee, erflater met partner € 379.- incl. BTW

Wat kost een Kleinkindlegaat set van twee, erflater met partner


Werkzaamheden

Een kleinkindlegaat maak je snel en eenvoudig. Een legaat is een soort "mini-testament"het is dus strikt persoonlijk en moet per persoon worden gemaakt. Bij een kleikindlegaat met partner maak je dus twee legaataktes.

De notaris zal voor het tarief:

- een conceptakte opstellen;

- de gegevens van de opsteller controleren;

- een bespreking ter ondertekening maken;

- een definitieve akte opstellen;

- de akte inschrijven in het Centraal Testamenten Register

- de originele akte bewaren in een brandvrij archief;

- een afschrift meegeven aan de opsteller.

Lees meer