Kleinkindlegaat

Home » Legaat » Kleinkindlegaat
8.5

Kleinkindlegaat opstellen

Een kleinkindlegaat kun je maken uit twee motieven. Het kan zijn omdat je ieder kleinkind een bedrag wil nalaten. De andere reden is dat een kleinkind legaat een forse besparing op de erfbelasting binnen de familie kan inhouden.

Fiscaal voordeel

kleinkindlegaat

Je kunt kleinkindlegaten gebruiken om de erfbelasting te drukken. Je moet dan wel over een behoorlijk vrij vermogen beschikken. Het vrije vermogen moet meer bedragen dan de maximale vrijstelling voor je kinderen. Die is momenteel iets hoger dan € 25.000,- per kind. De exacte cijfers zoek je op in onze tabel met vrijstellingen en tarieven.

De kleinkinderen hebben ook een vrijstelling zo hoog als de kinderen. Je hebt hier dubbel voordeel. De kinderen betalen over het meerdere geen erfbelasting. Het geld komt ook niet bij de kinderen, waardoor het later weer door moet naar de volgende generatie (jouw kleinkinderen).

Hoe hoog is het fiscale voordeel

Voorbeeld fiscaal voordeel kleinkindlegaat
De nalatenschap is € 200.000,– er zijn twee kinderen die ieder twee kinderen hebben, 4 kleinkinderen dus.

Voorbeeld per kind (2024)
 Zonder legaatMet legaat
Ieder kind erft€ 100.000,-€ 100.000,-
Bedrag vrijstelling kleinkinderen€ 0,-€ 50.374,-
Bedrag vrijstelling kind€ 25.187,-€ 25.187,-
Belastbaar€ 74.813,-€ 24.439,-
Te betalen erfbelasting€ 7.481,30€ 2.443,90
Besparing€ 0€ 5.037,40

De besparing op erfbelasting voor alle kinderen kan dus behoorlijk oplopen. Dit voordeel kan zelfs twee keer zo groot zijn als je met beide grootouders een dergelijk kleinkind legaat opstelt. Dan profiteer je namelijk twee keer van de vrijstelling.

Hoe verhoudt het kleinkindlegaat zich tot een testament?

Je kunt dit legaat maken ongeacht de vraag of je al een testament hebt gemaakt. Heb je geen testament, dan is dit legaat een aanvulling op het normale wettelijk erfrecht. Heb je wel een testament? De notaris moet jouw testament zien om de afstemming te bepalen.
De kleinkindlegaten worden gelijk behandeld als eventuele legaten die je al in je testament hebt. De legaten zijn een aanvulling op het testament. Legaten worden altijd uitgekeerd voor de rest van de erfenis wordt verdeeld.

Situatie bij overlijden is bepalend

De uitkering van het legaat wordt beoordeeld op het moment van uitkeren. Zijn jullie nu samen, dan keert het legaat pas uit na overlijden van de langstlevende. Die heeft al die tijd het vruchtgebruik. Het legaat kan ook voor kleinkinderen zijn die nu nog niet geboren zijn, maar wel geboren worden voor jouw overlijden.

Beheer

Zijn de kleinkinderen nog minderjarig? Dan gaat het beheer over het legaat naar de ouders (jouw kind), dat noem je een minderjarigenbewind. Je kunt aangeven dat dit beheer langer kan duren dan het bereiken van de meerderjarigheid (18 jaar). Je kunt dat bijvoorbeeld op 23 jaar zetten. Het geld kan dan alleen uitgegeven na toestemming van de beheerder.

Lees meer