Schenken aan kinderen in 2023

Home » Schenkservice » Schenken aan kinderen in 2023
8.4
Kan ik schenken aan mijn kinderen?

Ja, dat kan. Onder een bepaald bedrag kun je belastingvrij schenken aan je kinderen. Als je boven dit bedrag schenkt betaal je schenkbelasting.

Schenken aan je kinderen

Veel ouders willen bekijken of ze nog een schenking kunnen doen. Wat zijn de mogelijkheden om belastingvrij te schenken aan kinderen? Welke vrijstellingen gelden er voor schenken aan kinderen? Heb ik altijd een dure notaris nodig? Wat kan ik zelf doen? We zetten het graag op een rijtje.

Ook alle mogelijkheden om te schenken aan de kleinkinderen hebben we op een rijtje gezet.

Belastingvrij schenken aan kinderen in 2023

Logo Belastingdienst

Je mag als ouders ieder jaar een bepaald bedrag schenken aan je kinderen. In 2023 is dat bedrag € 6.035,-. Het vrijgestelde bedrag bekijk je bij de ontvanger. Dus een kind mag € 6.035, ontvangen. Zijn de ouders gescheiden? Dan tel je de ontvangen bedragen van de twee ouders bij elkaar op. Dat kan dus even afstemming vragen. Pleegkinderen zijn onder bepaalde voorwaarden voor de schenking gelijk aan kinderen.
Je kan dus gewoon geld schenken aan je kinderen. Dat kun je contant doen, of je kunt het overboeken. Als je het overboekt is er meer bewijs van de schenking.

Als je meer ontvangt, dan moet je schenkbelasting betalen over het meerdere. Dat percentage is voor schenking aan de kinderen 10%. Komt de schenking boven de 138.641,- dan is er een hoger percentage. Het vrijgestelde bedrag wordt ieder jaar iets bijgesteld. Wij publiceren jaarlijks de actuele vrijstellingen en tarieven schenkbelasting in een tabel.

Wat is het fiscaal voordeel van schenken voor mij?

Schenken vrijstelling

Voor de schenker is het fiscale voordeel dat het vermogen in box 3 daalt. Dus er hoeft minder belasting te worden betaald. Dat is prettig nu de belasting op het fictieve rendement hoger is dan het werkelijke rendement dat je haalt op je spaarrekening. Is er zicht op opname in een verzorgingstehuis, of een andere zorginstelling? Dan is er mogelijk een eigen bijdrage verschuldigd die afhankelijk is van het vermogen. De vermogenstoets ligt voor de opnamedatum. Alles wat je schenkt gaat niet naar de overheid.

Besparing op de erfbelasting.

Kinderen hebben een vrijstelling voor de erfenis van € 22.918,- (in 2023). Is de erfenis hoger, dan gaan ze belasting betalen. Dan is het vaak verstandig om de erfenis wat te verkleinen door schenkingen te verrichten.
Een belangrijk voordeel dat niets met financiën te maken heeft. Kinderen kunnen het geld vaak beter gebruiken als ze nog aan het begin van hun leven staan. Als ze een huis gaan kopen of net zelf kinderen krijgen. Dan hebben ze nog niet veel geld van zichzelf. Op die leeftijd is een schenking van de ouders vaak interessanter dan later een erfenis.

Schenken met verhoogde vrijstelling

Naast deze gewone vrijstelling is er ook een verhoogde vrijstelling. Je kunt je kinderen tussen de 18 en 40 eenmalig een fors bedrag schenken. De besteding van dat geld staat ze vrij. In 2023 is de vrijgestelde eenmalige schenking € 28.947,-. Ze mogen zelf bepalen waar ze het geld aan uitgeven. Natuurlijk kun je als ouders wel beperkingen opleggen aan een schenking. Je hebt geen notaris nodig, dus je kunt zelf de akte maken.

Schenken voor de eigen woning

Er is ook nog de schenking met een vrijstelling van € 28.947,-, (vroeg was dit de jubelton) te besteden aan de eigen woning. Ook daarvoor moeten de kinderen tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn. Je kan de overeenkomst zelf opstellen, dus je hebt geen notaris nodig.

Hoe doe je dat schenken praktisch?

De makkelijkste manier, maar ook de minst verstandige, is om het geld gewoon over te maken. Zet dan bij de overboeking duidelijk “schenking en een jaartal”. Maar hiermee heb je niets geregeld. Je kunt namelijk ook voorwaarden willen meegeven aan de schenking.

De belangrijkste voorwaarden die ouders geven bij een schenking:

  • Uitsluitingsclausule. De schenking mag bij een eventuele scheiding niet vallen in de gemeenschappelijke boedel. Je geeft de schenking dus uitsluitend aan jouw kind. Komt het ooit tot een scheiding (ook als ze nu nog niet getrouwd zijn) dan valt deze schenking daarbuiten. Die hoeft dus niet gedeeld te worden.
  • De schenking hoeft niet verrekend te worden met de erfenis. Dat is belangrijk als je niet alle kinderen hetzelfde bedrag wilt geven. Dat ze dan niet later het verschil af willen rekenen bij de erfenis.
  • De ontvanger gaat uitdrukkelijk akkoord met het ontvangen van de schenking. Het klinkt misschien vreemd, maar ook een schenking is tweerichtingsverkeer. De schenker wil schenken, maar de ontvanger moet ook willen ontvangen. Door een contract te maken is dit expliciet geregeld.
  • Bewijs. Door een contract te maken heb je een duidelijk bewijs voor de Belastingdienst dat je hebt geschonken, op welke datum en onder welke voorwaarden.

Je maakt alle hiervoor genoemde contracten zelf via onze site. De zekerheid die het biedt is het zeker waard. Je ontvangt per schenking/ontvanger een exemplaar. Het is een Word-document, dus je kan het ook nog aanpassen.

Ik heb het niet contant wat is dan de mogelijkheid?

Als je het geld niet hebt liggen, bijvoorbeeld omdat het in je huis of aandelen vastzit, dan kun je schenken op papier. Daarmee verklaar je dat je het geld schuldig bent aan de kinderen. Daar zijn wel wat meer regels aan verbonden. Zo ben je verplicht om jaarlijks 6% rente te betalen over die schenking. De Belastingdienst ziet de schenking namelijk als een lening van de kinderen aan hun ouders. Die rente moet ook daadwerkelijk betaald worden. Hoewel de kinderen in de praktijk natuurlijk het geld contant terug kunnen geven. Schenken op papier aan je kleinkinderen is erg lastig. De ouders van de kleinkinderen moeten de schenking dan aanvaarden. Zijn er verplichtingen aan de schenking verbonden, dan kunnen ouders niet aanvaarden.
Laatste punt: een schenking op papier moet altijd bij de notaris gemaakt. Via onze site kan je dat snel en goedkoop doen.

Lees Meer