Verklaring van Executele 279.-

Home » Verklaring van Executele
9.3

Dit document gaat 100% online. De afhandeling is centraal via Notariële Diensten in Woerden.
Het document ontvang je van een notaris.

Verklaring van Executele opstellen

Er is iemand overleden en jij bent aangewezen als executeur (voorheen executeur testamentair). Je hebt nu een zogeheten verklaring van executele nodig van een notaris die deze benoeming bevestigt. Met deze verklaring krijg je de beschikking over de erfenis en kun je jouw taken gaan uitvoeren.

Je hebt de verklaring nodig om aan de bankrekeningen te komen en eventuele schulden te voldoen of bezittingen te verkopen.
Je bent aangewezen in een testament of codicil (van vóór 2003) als executeur. In bijzondere gevallen kun je ook door de kantonrechter zijn aangewezen als executeur. Dat is het geval als er in het testament executeurs waren benoemd die hun taak niet kunnen of willen uitvoeren.

Hoe werkt het?

Klantenvertellen ABN AMRO

Wij maken de Verklaring van Executele 100% online. Je hoeft dus nergens langs te komen. Bovendien zoeken wij zelf ook online de meeste informatie op. Jij hoeft dus maar een beperkt aantal documenten aan ons toe te sturen. Hierdoor gaat het opstellen van het document enorm snel en heel makkelijk. Een garantie is moeilijk te geven, maar we werken met een gemiddelde doorlooptijd van één week!

Wil je vast iets voorbereiden. We gaan je straks vragen om een scan van het laatste testament. Zorg dat die in jouw bezit is.

Voordelen

Die verklaring van executele maak je hier. Nergens is het namelijk zo voordelig en makkelijk. Onze opgave van kosten omvat alle bedragen, inclusief één executeur.

 • 100% online! Je hoeft nergens langs te komen.
 • Geen wachttijden, binnen enkele dagen heb je de verklaring van executele binnen.
 • Notaristarief is all in.

Stappenplan verklaring van executele opstellen

 1. Vul de vragen op de site in

  Je beantwoordt de vragen: wie is er overleden, wie is de executeur die is aangewezen in het testament of codicil (let op! Dat kan alleen via een codicil dat is opgesteld vóór 2003). Aan het einde geef je de opdracht, nadat je nogmaals hebt gezien wat de kosten zijn.

 2. Ontvangstbevestiging en formele opdracht

  Direct ontvang je een mail van Notariële Diensten dat ze jouw opdracht hebben ontvangen. Ze vragen om een formele bevestiging. Die geef je met iDIN, dat is een systeem van de banken om je te identificeren. Dit is nodig omdat Notariële Diensten persoonlijke gegevens met jou gaat delen.

 3. Paar controles

  Notariële Diensten controleert een paar zaken. Om te beginnen de gegevens van de overledene. Ook of die inderdaad is overleden. Ook kijken zij online wat de laatste versie van het testament was. Zodra die gegevens zijn onderzocht ontvang jij weer een mailtje.

 4. Upload het testament

  Jij ontvang een mail met een link om het testament te uploaden.

 5. Een (notarieel) jurist beoordeelt het testament

  Een (notarieel) jurist gaat het testament lezen. Die kijkt welke executeur(s) er zijn benoemd. Leest welke bevoegdheid zij hebben op grond van het testament. Hierna ontvangt de executeur een verzoek om de benoeming te aanvaarden. Jij ontvangt een mail en een verzoek om aan te geven of je de benoeming wilt aanvaarden. Zo ja, dan krijg je een link naar een webpagina die je weer gaat bevestigen met iDIN.

 6. De notaris stelt de concept verklaring van executele op

  De notaris maakt de verklaring, daarin staan de gegevens over het testament, de bevoegdheden en de aanvaarding. Zodra dit in concept gereed is ontvang jij een betaalverzoek.

 7. Je betaalt het betaalverzoek

  Je kunt dit betaalverzoek direct betalen met de betaallink.

 8. Concept gaat door voor passeren

  Automatisch gaat jouw concept nu door naar de notaris om te passeren. Dat doet de notaris binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.

 9. Je ontvangt de verklaring

  Je ontvangt nu een afschrift van de verklaring van executele. Die kun jij doorsturen aan de bank. Je kunt nu als executeur de erfenis afhandelen.

Inhoud verklaring van executele

verklaring van executele

In een verklaring van executele geeft de notaris aan wie (of welke organisatie) door de overledene is aangewezen als executeur en welke bevoegdheden deze executeur heeft. De notaris doet een onderzoek wie er aangewezen is als executeur. Dat onderzoekt de notaris in het testament. Van de resultaten van dit onderzoek legt hij een verklaring af.

Hierdoor is voor andere partijen zoals een bank duidelijk wie de executeur is en welke bevoegdheden die heeft. De bank kan zich nu beroepen op de verantwoordelijkheid van de notaris.

Wat doet de notaris voor een verklaring van executele?

De notaris zal eerst het testament doornemen. Op grond daarvan vraagt de notaris de executeur of die de benoeming wil aanvaarden. Vooraf heeft de notaris de gegevens van de executeur onderzocht in de daarvoor bestemde registers. Gaat de executeur akkoord, dan stelt de notaris de verklaring van executele op. Hierin staan ook de bevoegdheden vermeld. De executeur ontvangt deze digitaal en kan direct aan de slag.

Hoe lang duurt het afgeven van een verklaring van executele?

De notaris kan dit heel snel in orde maken. Zeker als jij steeds snel reageert op onze verzoeken. Direct na de aanvraag en de bevestiging van de opdracht moet een kopie van het testament worden verstrekt. De hele doorlooptijd kan meestal in enkele dagen geregeld zijn.

Wat kost een verklaring van erfrecht?

+

Tarief Verklaring van Executele € 279.- incl. BTW

Wat kost een Verklaring van Executele


Werkzaamheden

De notaris zal voor het tarief:

 • controleren of er een testament is;
 • het testament doorlezen;
 • een ID controle doen van de executeur(s);
 • de executeur een formulier voor aanvaarding van de benoeming opsturen;
 • de Verklaring van Executele opstellen;
 • jou een officieel afschrift sturen van de Verklaring van Executele.

Legitimatie

Je hoeft niet in persoon bij de notaris te komen. Je moet wel de benoeming tot executeur aanvaarden. Dat kan bij ons gratis en 100% online, we leggen het direct uit zodra je de opdracht hebt verstrekt.  Je kan je ook legitimeren bij iedere gemeente in Nederland of bij een notaris. Hier zijn kosten aan verbonden, bij de gemeente is dit het goedkoopst.

Bevoegdheden executeur

De notaris geeft ook aan welke bevoegdheden de executeur heeft. In de wet zijn verschillende soorten executeurs opgenomen. Deze worden in het spraakgebruik aangeduid met sterren, dus 1 ster, 2 sterren en 3 sterren executeur.

 1. Een eenvoudige executeur heeft alleen de bevoegdheid om de uitvaart te regelen. Deze noemt men dan ook de begrafenisexecuteur. Hiervoor heb je geen verklaring van executele nodig. De begrafenis heeft al plaatsgevonden voor je de verklaring binnen hebt.
 2. De meest voorkomende executeur heeft ruime bevoegdheden. De executeur beheert de erfenis en zorgt voor de betaling van de schulden. De executeur zorgt dat de erfenis gereed wordt gemaakt voor de verdeling. Deze noemen we een beheersexecuteur.
 3. De laatste executeur kan ook tegen de zin van de erfgenamen handelingen uitvoeren. Deze noemen we dan ook een afwikkelingsexecuteur.

Aanvaarden benoeming voor verklaring van executele

Je bent niet verplicht om een benoeming tot executeur te aanvaarden. Je hoeft ook niet aan te geven waarom je die benoeming niet wilt. Het werk van een executeur kan behoorlijk oplopen. Bovendien kan het zijn dat je tussen de erfgenamen komt te staan. Als je de benoeming niet wilt aanvaarden kan er ook geen verklaring van executele worden opgesteld. In het testament staat nu hoe het verder moet. Hier zal een opvolgend executeur zijn opgenomen. Is die er ook niet, dan valt de afronding terug aan de erfgenamen of moet de kantonrechter een executeur aanwijzen.

In samenwerking met Notariële Diensten

Deze akte wordt voorbereid door Notariële Diensten. Onze landelijke samenwerkingspartner. Zij zijn helemaal ingesteld op online dienstverlening. Wij maken samen honderden aktes per maand. Dat betekent dat jouw aanvraag snel en efficiënt afgehandeld wordt. Alle werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de notaris. Die ondertekent ook de uiteindelijke akte. Je hoeft niet langs te komen, je blijft continu op de hoogte. Klanten waarderen deze dienst enorm hoog.

Wat is het beheer van de nalatenschap?

Er staat niet in de wet wat er verstaan moet worden onder het beheer van de nalatenschap. In het algemeen wordt aangenomen dat hieronder alle handelingen vallen die nuttig of noodzakelijk zijn om het vermogen (geld en goederen) van de nalatenschap in stand te houden. Zaken die in ieder geval vallen onder het beheer zijn:

 • onderhoud van onroerend goed, tuin etc.;
 • zorgen voor de verzekering;
 • doen van aangifte van erfbelasting;
 • taxeren van de inboedel en de woning;
 • opzeggen van abonnementen en dergelijke;
 • verkopen van een effectenportefeuille (ter voorkoming van koersverlies).

Verhouding executeur erfgenamen

De executeur is verantwoording verschuldigd aan de erfgenamen. Aan het einde van zijn werk maakt de executeur een rapport op waarin alle bezittingen en schulden zijn opgenomen. Dit is de rekening en verantwoording. Daarin geeft de executeur een (uitgebreide) toelichting van de werkzaamheden en de daarmee verband houdende kosten. 
Als de executeur is benoemd en zijn benoeming heeft aanvaard zijn de erfgenamen niet meer gerechtigd handelingen uit te voeren in de nalatenschap. Alle besluiten moeten worden genomen door de executeur.