Verklaring van Executele 249.-

Home » Verklaring van Executele
9.3

Dit document gaat 100% online. De afhandeling is centraal via Notariële Diensten in Woerden.
Het document ontvang je van een notaris.

Verklaring van Executele opstellen

Er is iemand overleden en jij bent aangewezen als executeur (voorheen executeur testamentair). Je hebt nu een zogeheten Verklaring van Executele nodig van een notaris die dit bevestigt. Met deze verklaring krijg je de beschikking over de erfenis en kun je jouw taken gaan uitvoeren. Je hebt de verklaring bijvoorbeeld nodig om aan de bankrekeningen te komen en eventuele schulden te voldoen of bezittingen te verkopen.
Je bent aangewezen in een testament of codicil als executeur. In bijzondere gevallen kan je ook door de kantonrechter zijn aangewezen als executeur. Dat is het geval als er in het testament executeurs waren benoemd die hun taak niet kunnen of willen uitvoeren. Ook in die gevallen kan je hier een Verklaring op laten maken.

Voordelen

Die Verklaring van Executele maak je hier. Nergens is het namelijk zo voordelig en makkelijk. Onze opgave van kosten omvat alle bedragen, inclusief één executeur.

 • 100% online! je hoeft nergens langs te komen
 • Notaristarief is all in
 • In 10 minuten klaar

Inhoud Verklaring van Executele

In een verklaring van executele geeft de notaris aan wie (of welke organisatie) door de overledene is aangewezen als executeur en welke bevoegdheden deze executeur heeft. De notaris doet een onderzoek wie er aangewezen is als executeur. Dat onderzoekt de notaris in het testament. Van de resultaten van dit onderzoek legt hij een verklaring af.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een Verklaring van Executele, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Verklaring met jouw bevoegdheden voor extern gebruik
 • Opstellen verklaring van aanvaarding van executele
 • Controle van ID gegevens
 • Onderzoek van het testament
 • Eigen dashboard
Wat doet de notaris voor een Verklaring van Executele?

De notaris zal eerst het testament doornemen. Op grond daarvan vraagt de notaris de executeur of die de benoeming wil aanvaarden. Vooraf heeft de notaris de gegevens van de executeur onderzocht in de daarvoor bestemde registers. Gaat de executeur akkoord, dan stelt de notaris de Verklaring van Executele op. Hierin staan ook de bevoegdheden vermeld. De executeur ontvangt deze digitaal en kan direct aan de slag.

Hoe lang duurt het afgeven van een Verklaring van Executele?

De notaris kan dit heel snel in orde maken. Zeker als jij steeds snel reageert op onze verzoeken. Direct na de aanvraag en de bevestiging van de opdracht moet een kopie van het testament worden verstrekt. De hele doorlooptijd kan meestal in enkele dagen geregeld zijn.

Wat kost een Verklaring van Erfrecht?

+

Tarief Verklaring van Executele € 249.- incl. BTW

Wat kost een Verklaring van Executele


Bijkomende kosten:


Werkzaamheden

De notaris zal voor het tarief:

 • controleren of er een testament is;
 • het testament doorlezen;
 • een ID controle doen van de executeur;
 • de executeur een formulier voor aanvaarding van de benoeming opsturen;
 • de Verklaring van Executele opstellen;
 • jou een officieel afschrift sturen van de Verklaring van Executele.

Legitimatie

Je hoeft niet in persoon bij de notaris te komen. Je moet wel de benoeming tot executeur aanvaarden. Dat kan bij ons gratis en 100% online, we leggen het direct uit zodra je de opdracht hebt verstrekt.  Je kan je ook legitimeren bij iedere gemeente in Nederland of bij een notaris. Hier zijn kosten aan verbonden, bij de gemeente is dit het goedkoopst.

Bevoegdheden executeur

De notaris geeft ook aan welke bevoegdheden de executeur heeft. In de wet zijn verschillende soorten executeurs opgenomen. Deze worden in het spraakgebruik aangeduid met sterren, dus 1 ster, 2 sterren en 3 sterren executeur.

 1. Een eenvoudige executeur heeft alleen de bevoegdheid om de uitvaart te regelen. Deze noemt men dan ook de begrafenisexecteur. Hiervoor heb je geen Verklaring van Executele nodig. De begrafenis heeft al plaatsgevonden voor je de Verklaring binnen hebt.
 2. De meest voorkomende executeur heeft ruime bevoegdheden. De executeur beheert de erfenis zorgt voor de betaling van de schulden. De executeur zorgt dat de erfenis gereed wordt gemaakt voor de verdeling. Deze noemen we een beheersexecuteur.
 3. De laatste executeur kan ook tegen de zin van de erfgenamen handelingen uitvoeren. Deze noemen we dan ook een afwikkelingsexecuteur.

Wat is het beheer van de nalatenschap?

Er staat niet in de wet wat er verstaan moet worden onder het beheer van de nalatenschap. In het algemeen wordt aangenomen dat hieronder alle handelingen vallen die nuttig of noodzakelijk zijn om het vermogen (geld en goederen) van de nalatenschap in stand te houden. Zaken die in ieder geval vallen onder het beheer zijn:

 • onderhoud van onroerend goed, tuin etc.;
 • zorgen voor de verzekering;
 • doen van aangifte van erfbelasting;
 • taxeren van de inboedel en de woning;
 • opzeggen van abonnementen en dergelijke;
 • verkopen van een effectenportefeuille (ter voorkoming van koersverlies)

Verhouding executeur erfgenamen

De executeur is verantwoording verschuldigd aan de erfgenamen. Aan het einde van zijn werk maakt de executeur een rapport op waarin alle bezittingen en schulden zijn opgenomen. Dit rapport heet de boedelbeschrijving.
Als de executeur is benoemd en zijn benoeming heeft aanvaard zijn de erfgenamen niet meer gerechtigd handelingen uit te voeren in de nalatenschap. Alle besluiten moeten worden genomen door de executeur.

Aanvaarden benoeming voor Verklaring van executele

Je bent niet verplicht om een benoeming tot executeur te aanvaarden. Je hoeft ook niet aan te geven waarom je die benoeming niet wilt. Het werk van een executeur kan behoorlijk oplopen. Bovendien kan het zijn dat je tussen de erfgenamen komt te staan. Als je de benoeming niet wilt aanvaarden kan er ook geen Verklaring van Executele worden opgesteld. In het testament staat nu hoe het verder moet. Hier zal een opvolgend executeur zijn opgenomen. Is die er ook niet, dan valt de afronding terug aan de erfgenamen of moet de kantonrechter een executeur aanwijzen.

In samenwerking met Notariële Diensten

Deze akte wordt voorbereid door Notariële Diensten. Onze centrale samenwerkingspartner. Zij zijn helemaal ingesteld op online dienstverlening. Wij maken samen honderden aktes per maand. Dat betekent dat jouw aanvraag snel en efficiënt afgehandeld wordt. Alle werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van een notaris. Die ondertekent ook de uiteindelijke akte. Je hoeft niet langs te komen, je blijft continu op de hoogte. Klanten waarderen deze dienst enorm hoog.