Moeten kinderen executeur dulden?

Moeten kinderen executeur dulden?

Home » Moeten kinderen executeur dulden?
8.5
Moeten de kinderen van de erflater een executeur altijd accepteren?

In principe is de aanwijzing van de executeur een besluit van de overledene. Alleen in bijzonder onredelijke gevallen kunnen de kinderen zich verzetten. Bijvoorbeeld als de executeur zijn taak niet goed uitoefent of geen informatie verstrekt.

Kinderen dulden executeur

De erflater heeft in zijn of haar testament een executeur benoemd die de nalatenschap gaat afwikkelen. Het kan voorkomen dat de kinderen van de erflater het niet eens zijn met die executeur. Bijvoorbeeld omdat de executeur niet goed handelt of zijn of haar taak niet uitoefent. Of andere handelingen verricht waar de kinderen het niet mee eens zijn. Moeten de kinderen de executeur blijven dulden?

Mogelijkheden voor kinderen

executeur dulden

Voor de kinderen van de erflater, maar ook andere personen die betrokken zijn bij de nalatenschap, zijn er verschillende mogelijkheden om op te komen tegen de executeur. Let wel op: er moet wel een goede reden zijn om op te komen tegen de executeur. Een incidentele onenigheid is daarvoor niet voldoende. De erflater heeft nu eenmaal die specifieke persoon benoemd en de nalatenschap toevertrouwd. Die wens moet zoveel mogelijk worden gerespecteerd door de nabestaanden. In principe moeten dus ook de kinderen de executeur dulden en de keuze voor die persoon respecteren.

Bezwaar tegen verkoop

De kinderen kunnen wel bezwaar maken tegen de keuze van de executeur om een goed uit de nalatenschap te verkopen. Denk bijvoorbeeld aan een beslissing van de executeur om de ouderlijke woning te verkopen. De kinderen kunnen dan aan de kantonrechter vragen om een oordeel te geven. De executeur moet dat oordeel afwachten en respecteren.

Ontslag verzoeken

Als het echt uit de hand loopt, kunnen de kinderen het ontslag van de executeur verzoeken. Overleg dit eerst met de executeur zelf. De kinderen en andere erfgenamen en belanghebbenden kunnen de executeur niet zelf ontslaan. Dat moeten zij verzoeken aan de kantonrechter. Ontslag is alleen mogelijk als er gewichtige redenen zijn. Daarnaast is het nog mogelijk dat de erflater in zijn of haar testament heeft bepaald dat de kinderen samen of één aangewezen kind de executeur kan ontslaan. Bijvoorbeeld vanwege bepaalde redenen die de erflater heeft bepaald.

Lees ook: Kan ik als erfgenaam de executeur ontslaan?

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van executele