Mag executeur huis verkopen?

Mag executeur huis verkopen?

Home » Mag executeur huis verkopen?
8.4
Mag de executeur het huis of de woning uit de nalatenschap verkopen?

De executeur mag bezittingen verkopen om de schulden van de erfenis te betalen. Als de schulden dus heel hoog zijn komt ook een woning in beeld om te verkopen. Het kan ook zijn dat de bevoegdheden van de executeur zijn uitgebreid in het testament. Dan kan daar de bevoegdheid tot verkoop van een woning nadrukkelijk ook toe behoren.

Verkoop huis door executeur

huis te koop

De executeur moet de nalatenschap afwikkelen en kan daarbij de goederen uit de nalatenschap of erfenis verkopen. Met die opbrengst moeten de schuldeisers, legaten en erfbelasting worden betaald. Meestal zit er ook een huis of woning in de nalatenschap. Mag de executeur die ook verkopen?

Executeur mag alle goederen verkopen

De executeur (niet een begrafenisexecuteur) mag alle goederen van de erflater verkopen, maar alleen als dat nodig is voor het kunnen betalen van de schulden van de nalatenschap.

De wet zegt niet dat de (gemeenschappelijke of ouderlijke) woning niet mag worden verkocht door de executeur. De executeur mag dat in principe dus doen. Ook daarbij echter alleen voor zover dat echt nodig is om de schulden te kunnen betalen. Als er geen schulden zijn die het noodzakelijk maken om de woning te verkopen, dan kan de executeur alleen met medewerking van alle erfgenamen de woning in eigendom overdragen aan een ander.

Overleg met erfgenamen

Wel bepaalt de wet dat de executeur zoveel mogelijk moet overleggen met de erfgenamen over de keuze van de door de executeur te verkopen goederen. De erflater kan in zijn of haar testament anders hebben bepaald. De erflater kan deze overlegverplichting hebben uitgesloten. Of hij of zij kan juist hebben bepaald dat toestemming van alle of bepaalde erfgenamen nodig is voor de verkoop van de woning. De executeur moet ook overleggen met de persoon die het vruchtgebruik van de nalatenschap heeft of zijn of haar toestemming hebben.

Bezwaar door erfgenamen

Het is niet ondenkbaar dat één of meer erfgenamen tegen de verkoop van de woning zijn. De erfgenaam die er tegen is, kan dan bezwaar maken tegen de voorgenomen verkoop. De executeur moet de erfgenaam dan in de gelegenheid stellen om de kwestie voor te leggen aan de kantonrechter van de rechtbank.

Gemeenschappelijke woning

Let op: als de woning van de erflater tot een huwelijksgemeenschap met de langstlevende echtgenoot behoort, dan is altijd de medewerking van de langstlevende echtgenoot nodig voor een verkoop van de woning. Daarbij maakt het type executeur niet uit.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?