Executeur een verklaring van executele nodig?

Executeur een verklaring van executele nodig?

Home ยป Executeur een verklaring van executele nodig?
8.6

Als executeur een verklaring van executele nodig?

Moet ik als executeur een verklaring van executele aanvragen bij de notaris?

Ja, het zijn wel twee verschillende dingen. Eerst ben je door iemand aangewezen als executeur. Dat kan in een testament of in een aparte akte. Na het overlijden van die persoon geef je aan dat je dat executeurschap wilt uitoefenen (aanvaarden).

Verklaring van executele

Vervolgens vraag je bij de notaris de verklaring van executele aan. In die verklaring schrijft de notaris wie er is benoemd tot executeur en wat de bevoegdheden zijn van de executeur. Met dat document in de hand kan je vervolgens alle bankzaken gaan regelen en de erfenis van de overledene afhandelen.

Verklaring van erfrecht

Verwar de Verklaring van Executele niet met de Verklaring van Erfrecht. In die verklaring staat wie (op basis van een erfgenamenonderzoek) de erfgenamen zijn. Deze verklaring wordt aangevraagd door de erfgenamen. Ook een executeur kan die verklaring aanvragen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van executele