Executeur een verklaring van executele nodig?

Executeur een verklaring van executele nodig?

Home ยป Executeur een verklaring van executele nodig?
8.6
Heeft een executeur een verklaring van executele nodig?

Een executeur heeft een verklaring van executele nodig. De benoeming in het testament is niet voldoende. Dat is de aanwijzing door de erflater. Die moet na het overlijden van die persoon nog aanvaard worden door de aangewezen executeur. Die aanvaarding en de formele onderzoeken doet een notaris.

De executeur heeft een verklaring van executele nodig

Brief

Je bent benoemd door de erflater in een testament. Waarom is het dan niet voldoende om een kopie van het testament te laten zien? Daarmee staat toch al vast dat je benoemd bent als executeur.

Het zijn juridisch twee verschillende dingen. Eerst ben je door iemand aangewezen als executeur. Dat kan in een testament of in een aparte akte. Na het overlijden van die persoon geef je aan dat je dat executeurschap wilt uitoefenen (aanvaarden). Dat zijn twee verschillende beslissingen van verschillende mensen. Het ene is een besluit van de opsteller van het testament. Het andere is een besluit van de executeur.

Verklaring van executele

Vervolgens vraag je bij de notaris de verklaring van executele aan. In die verklaring schrijft de notaris wie er is benoemd tot executeur en wat de bevoegdheden zijn van de executeur. Met dat document in de hand kan je vervolgens alle bankzaken gaan regelen en de erfenis van de overledene afhandelen.

Verklaring van erfrecht

Verwar de Verklaring van Executele niet met de Verklaring van Erfrecht. In die verklaring staat wie (op basis van een erfgenamenonderzoek) de erfgenamen zijn. Deze verklaring wordt aangevraagd door de erfgenamen. Ook een executeur kan die verklaring aanvragen.

Je kunt de aanwijzing tot executeur ook verwerken in de verklaring van erfrecht. Op die manier spaar je kosten. Het duurt meestal wel iets langer om een verklaring van erfrecht aan te vragen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van executele