Moet executeur erfgenamen informeren?

Moet executeur erfgenamen informeren?

Home ยป Moet executeur erfgenamen informeren?
8.4
Moet executeur de erfgenamen informeren?

Ja de executeur moet de erfgenamen informeren. In ieder geval over de belangrijke ontwikkelingen bij de afwikkeling van de erfenis. Ook aan het einde van zijn werkzaamheden moet er een verslag komen.

Informatie van de executeur aan erfgenamen

De executeur doet de afwikkeling van de nalatenschap zelfstandig. Moet de executeur de erfgenamen informeren over zijn of haar werkzaamheden? Waarover en wanneer moet de executeur de erfgenamen informatie geven?

Informatieplicht

Recht of Wet

De executeur heeft tegenover de erfgenamen een informatieplicht, ook als het testament dat niet uitdrukkelijk zegt. Die informatieplicht houdt in dat de executeur aan de erfgenamen alle informatie moet geven over zijn of haar werkzaamheden. Die informatie kan ook gaan over de goederen en schulden van de nalatenschap. De informatieplicht geldt zolang de executeur het beheer over de nalatenschap heeft. Zie ook beheersexecuteur.

Niet over alles informeren

Moet de executeur nu altijd en over van alles wat hij of zij doet de erfgenamen informeren? Nee, de informatieplicht gaat niet zo ver dat de executeur bij elke stap of activiteit die hij of zij verricht de erfgenamen steeds zo volledig mogelijk moet informeren. Dat zou ook niet praktisch zijn en de executeur te zwaar belasten. Ook is de executeur niet verplicht om de schuldeisers van de nalatenschap te informeren. De informatieplicht geldt dus alleen tegenover erfgenamen.

Het uitgangspunt is dat de erfgenamen de executeur eerst om informatie moeten vragen. Dat kunnen de erfgenamen gewoon mondeling doen, maar ook schriftelijk.

Geen of onvoldoende informatie van geheimzinnige executeur

Wat nu als de executeur niets of nauwelijks van zich laat horen? Laat dat dan eerst weten aan de executeur, zodat jullie er onderling uit kunnen komen. Als de executeur alsnog geen informatie wil verschaffen, kan je overwegen om via de rechtbank een verzoek tot informatie te doen. Wees erop bedacht dat het een tijdrovende en kostbare procedure kan zijn en dat de executeur ook nog rekening en verantwoording zal afleggen als hij of zij klaar is met de executeurstaak.

Soms heb je zo weinig vertrouwen meer in de executeur dat je wenst dat de executeur de werkzaamheden stopzet. In die gevallen kan je aan de kantonrechter van de rechtbank verzoeken om de executeur te laten ontslaan. Het niet of onvoldoende verschaffen van informatie kan een reden zijn voor ontslag van de executeur.

De kantonrechter beslist of er genoeg redenen zijn om de executeur te ontslaan. Het doen van een verzoek garandeert dus niet dat de executeur daadwerkelijk zal worden ontslagen. De erfgenamen kunnen niet zelf de executeur ontslaan.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?