Beheersexecuteur

Beheersexecuteur

Home » Woordenboek » Beheersexecuteur
8.5

Wat is een beheersexecuteur?

Brief

De beheersexecuteur is de meest voorkomende executeur. De beheersexecuteur heeft de bevoegdheid om de erfenis van de overledene af te handelen.

Een executeur kan verschillende bevoegdheden hebben. De meest eenvoudige noemen we een begrafenisexecuteur. De meest voorkomende een beheersexecuteur. Deze beschrijven wij bij de executeur en kan je benoemen in een testament. De executeur met de meest vergaande bevoegdheden is de executeur met afwikkelingsbewind.

  • Het meervoud van beheersexecuteur is beheersexecuteurs