Enige erfgenaam is ook executeur?

Enige erfgenaam is ook executeur?

Home » Enige erfgenaam is ook executeur?
8.6

Enige erfgenaam ook altijd executeur

Ben ik als enige erfgenaam ook automatisch executeur?
Het kan voorkomen dat een overleden erflater slechts één erfgenaam heeft. De vraag die dan kan spelen is of die erfgenaam de erfenis of nalatenschap als executeur mag gaan afwikkelen.

Executeur benoemen in testament

Je kunt alleen formeel executeur zijn als de overledene jou als executeur heeft benoemd of aangewezen in een testament. Zie ook Verklaring van Executele.

Als je de enige erfgenaam bent, dan ben je daarmee niet automatisch of tegelijkertijd ook formeel executeur. Je kunt jezelf niet als executeur benoemen. Ook niet als er geen andere erfgenamen zijn waar je mee moet overleggen. Maar in de praktijk kan je wel als executeur te werk gaan, omdat er geen andere erfgenamen zijn waarmee je moet overleggen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van executele