Benoemen nieuwe executeur bij ontbreken executeur?

Benoemen nieuwe executeur bij ontbreken executeur?

Home » Benoemen nieuwe executeur bij ontbreken executeur?
8.6
Mag bij het ontbreken van een executeur een nieuwe of vervangende executeur worden benoemd?

In beginsel niet. De overledene heeft in het testament opgenomen wie executeur is, met eventueel de bevoegde om een reserve-executeur op te nemen. De erfgenamen mogen niet zelf een andere executeur benoemen. Als er geen executeur is kunnen de erfgenamen wel een volmacht geven om de erfenis af te handelen.

Benoeming vervangende nieuwe executeur

Je kunt als erflater in jouw testament een of meerdere executeurs benoemen. Als de door jou aangewezen executeur de executeurstaak aanvaardt, gaat hij of zij jouw nalatenschap afwikkelen.

Als je één executeur hebt benoemd en diegene jouw nalatenschap niet kan of wil afwikkelen (bijvoorbeeld door overlijden), is er geen executeur meer. Kan er dan door iemand, zoals de langstlevende partner of de erfgenamen, een nieuwe executeur worden benoemd?

Brief

Testateur benoemt executeur

Het uitgangspunt is dat alleen jijzelf een executeur voor jouw eigen nalatenschap kan aanwijzen. Jij kunt een executeur alleen benoemen in een testament. Jouw langstlevende partner of andere erfgenaam mag na jouw overlijden dus niet een andere of vervangende executeur benoemen.

Rechter bevoegd tot benoemen vervangende executeur

Maar wat nu als de door jou benoemde executeur na jouw overlijden ontbreekt en jij geen mede-executeur of vervanger hebt aangewezen? Vanzelfsprekend kun je, na je dood, dan niet meer een nieuwe executeur aanwijzen.

Hoe kan iemand alsnog een vervangende executeur benoemen? Dat kun als jij in jouw testament hebt bepaald dat de kantonrechter bevoegd is om op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen wanneer een benoemde executeur komt te ontbreken.

Een executeur komt te ontbreken bijvoorbeeld als de executeur:

  • is overleden (voor of na het overlijden van de erflater);
  • de benoeming tot executeur niet aanvaardt; of
  • ontslag neemt of wordt ontslagen door de rechter vanwege gewichtige redenen.

De rechter mag een vervangende executeur alleen benoemen als jij dat in jouw testament zo hebt bepaald.

Verzoek tot benoeming vervangende executeur

Voor een verzoek tot vervanging moet de verzoeker een belanghebbende zijn. Dat zullen meestal de langstlevende partner, erfgenamen en schuldeisers van de overleden erflater zijn. Je bent belanghebbende als je een rechtstreeks belang hebt bij de vervulling van de taak van de executeur. In het testament kan zijn bepaald wie in dit geval wel en geen belanghebbende zijn.

De verzoeker kan bij zijn of haar verzoek zelf al een voorstel voor de vervangende executeur doen. Daarbij voeg je een verklaring dat die potentiële executeur bereid is om de executeurstaak wel uit te voeren. Belanghebbenden zijn niet verplicht om een vervangingsverzoek te doen.

Alternatieven voor een nieuwe executeur

Er zijn in het geval waarin de door jou benoemde executeur ontbreekt verschillende alternatieven mogelijk:

  1. Je kunt de executeur ook de bevoegdheid geven om zichzelf te laten vervangen (subrogatie).
  2. Je kunt de executeur de bevoegdheid geven om een executeur toe te voegen. Die aanvullende executeur blijft dan over als de eerste executeur wegvalt (assumptie).
  3. Je kunt in jouw testament meerdere (reserve) executeurs benoemen.

Met die regelingen kun je voorkomen dat er niet meteen geen executeur meer is als één executeur uitvalt.

Als er geen executeur (meer) is, kunnen de erfgenamen iemand aanwijzen die de erfenis kan afhandelen. Dat is dan niet een executeur, maar een boedelgevolmachtigde.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van executele