Mezelf als executeur aanwijzen voor iemand?

Mezelf als executeur aanwijzen voor iemand?

Home ยป Mezelf als executeur aanwijzen voor iemand?
8.5
Kan ik mezelf of een ander als executeur benoemen voor iemand?

Een executeur kan uitsluitend door de erflater in een testament zijn benoemd. Je kunt jezelf dus niet als zodanig benoemen. Dan moet je gebruik maken van een volmacht.

Jezelf of een ander als executeur benoemen

Handen schudden

De erflater kan in zijn of haar testament een of meer executeurs benoemen. De executeur mag de nalatenschap afwikkelen als de erflater komt te overlijden. Soms is er geen executeur aangewezen. De wet wijst dan niemand automatisch aan als executeur. Mag iemand zichzelf benoemen of melden als executeur? Kan je iemand anders als executeur aanwijzen voor de erflater?

Benoeming in testament

De wet is op dit punt heel duidelijk: de erflater kan bij uiterste wilsbeschikking (dus bij testament) een of meer executeurs benoemen. Het is aan de erflater om te bepalen of er een executeur moet komen. Een executeur moet altijd door de erflater zelf en bij testament van die erflater worden benoemd. Daarnaast bepaalt de erflater ook zelf welk type executeur hij of zij benoemt.

Je kunt jezelf dus niet benoemen als executeur voor iemand, terwijl die persoon jou niet in zijn of haar testament als executeur heeft benoemd. Je kunt namelijk alleen executeur worden door aanvaarding van jouw benoeming na het overlijden van de erflater. Hiervoor heb je een Verklaring van Executele nodig.

Zonder benoeming kan niemand een executeur worden, ook niet als het een erfgenaam is. De erflater moet zelf kunnen bepalen of hij of zij een executeur wenst aan te wijzen.

Boedelvolmacht als alternatief

Je kunt wel een volmacht vragen aan de andere erfgenamen. Zij kunnen jou aanwijzen als gevolmachtigde. Op die manier kun jij aan de slag met het afwikkelen van de nalatenschap. De erfgenamen kunnen hierbij ook de bevoegdheden vast stellen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van executele