Hoe bezwaar tegen uitdelingslijst?

Hoe bezwaar tegen uitdelingslijst?

Home » Hoe bezwaar tegen uitdelingslijst?
8.6
Hoe kan ik me verzetten tegen een uitdelingslijst bij een lichte vereffening?

Als je bezwaar hebt tegen de uitdelingslijst, kan je het bezwaar indienen bij de rechtbank.

Bezwaar tegen uitdelingslijst

De vereffenaar kan bij een lichte vereffening een uitdelingslijst opstellen. Op de lijst staat aangegeven wie de schuldeisers zijn, wat zij krijgen en in welke volgorde zij dat krijgen. De rechter kan bepalen dat de vereffenaar een uitdelingslijst moet maken als de nalatenschap beneficiair is aanvaard.

bezwaar tegen uitdelingslijst

Bezwaartermijn

Binnen een maand na de publicatie kunnen erfgenamen en schuldeisers nog in verzet komen, dus bezwaar maken tegen de inhoud van de lijst als zij het er niet mee eens zijn. Dat bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij de rechtbank waar de uitdelingslijst is neergelegd. Dan volgt een juridische procedure waarin de rechter de juistheid van het bezwaar zal beoordelen. Je moet in de procedure dan aantonen dat de executeur zijn werk niet naar behoren heeft gedaan. Dat wordt een in tijd en geld kostbare procedure.

Geen verzet

Als er binnen die tijd geen verzet is aangetekend dan kan de vereffenaar de schulden van de erflater uitbetalen conform de uitdelingslijst. Dan is de uitdelingslijst verbindend geworden.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis