Wanneer executeur kosten betalen?

Wanneer executeur kosten betalen?

Home ยป Wanneer executeur kosten betalen?
8.4
Wanneer krijgt de executeur betaald?

De executeur krijgt zijn kosten direct betaald, zijn executeursloon pas na afronding van de erfenis. Het heeft ook te maken met de wijze van beloning. Is dat een percentage van de erfenis, dan moet die vast staan.

Betalen van executeurskosten

Een executeur heeft recht op een vergoeding van de kosten voor de afhandeling van de erfenis. Je moet onderscheid maken tussen kosten en de beloning. Dat is het executeursloon. Wanneer mag de executeur dit loon aan zichzelf uitkeren en verrekenen met de erfenis? De daadwerkelijke kosten, bijvoorbeeld voor een deskundige kunnen direct betaald.

Volgorde

  1. De executeur moet eerst de gehele erfenis in kaart brengen.
  2. Als de executeur dat heeft vastgesteld, dan kan hij of zij de gemaakte kosten gaan verhalen op de erfenis.
  3. Wat daarna overblijft, het restant, is voor de gezamenlijke erfgenamen. Het restant van de erfenis wordt dan uitgedeeld over alle erfgenamen. Daaronder valt dus ook de executeur als hij of zij erfgenaam is.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Executeur benoemen