Executeursloon of vergoeding voor executeur verplicht?

Executeursloon of vergoeding voor executeur verplicht?

Home » Executeursloon of vergoeding voor executeur verplicht?
8.6

Executeursloon wel of niet verplicht

Moet ik bij de benoeming van een executeur ook verplicht een executeursloon toekennen?
Schenken van geldJe kunt in jouw testament ervoor kiezen om een executeur te benoemen die jouw nalatenschap gaat afwikkelen. Dat kost de executeur tijd en energie. Ben je verplicht om aan de executeur een vergoeding of executeursloon toe te kennen?

Executeursloon in testament

Je bent vrij om in jouw testament bepalingen op te nemen over de vergoeding voor de executeur. Zo kan je ook bepalen dat de executeur géén recht heeft op een executeursloon. In een goed testament staat dan nadrukkelijk dat de executeur geen vergoeding ontvangt voor zijn werkzaamheden. Daarmee voorkom je zoveel mogelijk dat later onduidelijkheid kan ontstaan over het wel of geen recht hebben op betaling.

Als je het executeursloon hebt uitgesloten, kan de executeur naderhand ook geen aanspraak maken op een een vergoeding. Dat zou namelijk in strijd zijn met jouw wensen. Dat neemt niet weg dat een vergoeding voor de executeur in sommige gevallen wel redelijk kan zijn. Soms kan het geen recht hebben op een beloning een doorslaggevende reden zijn voor de executeur om zijn of haar benoeming wel of niet te aanvaarden. Je moet als executeur dus altijd vooraf informeren naar een eventuele beloning.

Let op: de executeur heeft wel recht op een vergoeding van de kosten die hij of zij heeft gemaakt bij de uitvoering van de executeurstaak. Dat kan je ook in een testament niet beperken, dat zou onredelijk zijn.

Wettelijke beloning

Let op: als jouw testament niets bepaalt over een executeursloon, dan heeft de executeur automatisch recht heeft op de wettelijke beloning. Die wettelijke beloning is 1% van het vermogen van de erflater op het moment dat hij of zij is komen te overlijden.
Er zijn verschillende andere redelijke beloningen mogelijk.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Executeur benoemen