Wat is een redelijke vergoeding voor executeur?

Wat is een redelijke vergoeding voor executeur?

Home ยป Wat is een redelijke vergoeding voor executeur?
8.5

Redelijke vergoeding executeur

Wat is een redelijke vergoeding voor executeur? Staat er vast wat iemand kan declareren als executeur?
De vergoeding van de executeur is bepaald door de erflater, degen die het testament opstelt. Die kan in het testament een vergoeding opnemen voor de executeur. Het is ook mogelijk dat er geen vergoeding is opgenomen voor de executeur. In een goed testament staat dan nadrukkelijk dat de executeur geen vergoeding ontvangt voor zijn werkzaamheden.
In de gevallen dat er niets geregeld is geldt de wettelijke beloning. Die wettelijke beloning is 1% van het vermogen. Dat kan heel onredelijk zijn, bijvoorbeeld bij een erfenis met veel legaten en erfgenamen, maar weinig vermogen. De vergoeding is dan zeer laag, terwijl het werk juist enorm kan zijn. Het kan ook onredelijk zijn bij een heel groot vermogen, dan kan 1% een extreme vergoeding zijn voor het werk. Die 1% is van het netto vermogen op het moment van overlijden, dus bezittingen minus schulden.

Zoek uit wat je vergoeding is

Ben je aangewezen als executeur? Dan is het verstandig om voordat je de benoeming aanvaardt, dat je onderzoekt wat de vergoeding is. De werkzaamheden van een executeur kunnen behoorlijk oplopen. Zonder vergoeding zal niet iedereen bereid zijn om die op zich te nemen. De kosten (porto, reiskosten, telefoon etc.) die een executeur maakt zijn declarabel bij de boedel. De vergoeding van de executeur komt voor rekening van de boedel maar is niet aftrekbaar van de erfbelasting. De erfgenamen betalen dus de executeur. Je hoeft de benoeming niet te aanvaarden.

Mogelijke vergoeding voor executeur

Er zijn de volgende vergoedingen mogelijk:

  • Geen vergoeding. De executeur is meestal een vriend of familielid van de overledene.
  • Wettelijke beloning. Deze vergoeding is 1% van het vermogen op het moment van overlijden. De wettelijke beloning is ook van toepassing als er geen vergoeding is bepaald.
  • Gebruikelijk Uurtarief. Als er een professionele executeur wordt aangesteld, dan heeft die een uurtarief. Dat geldt bijvoorbeeld voor executeurs, notarissen of accountants. Als de erflater dat zo heeft bepaald, dan kan de executeur declareren. Er is geen controle op deze declaraties. De executeur declareert bij de boedel, die hij zelf in beheer heeft. De erfgenamen kunnen wel een verantwoording opvragen.
  • Vast bedrag. De erflater kan zelf een bedrag bedenken waarvoor hij denkt dat de executeur de zaak kan afhandelen.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Executeur benoemen