Wie mogen executeur worden?

Wie mogen executeur worden?

Home » Wie mogen executeur worden?
8.6

Personen die executeur mogen worden

Wie kan of mag tot executeur zijn?
In jouw testament kan je iemand of meerdere personen aanwijzen als jouw executeur. Maar kan je iedereen aanwijzen als executeur?

Aanvaarden van benoeming

De notaris zal bij het opmaken van het testament nagaan of de inhoud van het testament rechtsgeldig is. Zo zal de notaris ook moeten controleren of de aangewezen persoon ook juridisch gezien als executeur mag optreden. Of de aangewezen persoon daadwerkelijk als executeur mag optreden, zal echter vaak pas duidelijk zijn op het moment dat hij of zij de executeurstaak wil aanvaarden.

Wie kunnen executeur zijn?

In principe kan iedereen executeur worden. Zowel natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed) als rechtspersonen (zoals een stichting) kunnen als executeur optreden en een nalatenschap afwikkelen. De executeur hoeft niet per se ook erfgenaam van de overleden erflater te zijn. Vaak is de executeur in eerste instantie de partner/echtgenoot of een erfgenamen of vriend(in) waarin de erflater veel vertrouwen in heeft.

Daarnaast kan je ook een notaris of een organisatie als executeur aanwijzen. Er zijn ook professionele executeurs. Zij hebben hun beroep gemaakt van het vak van executeur. Sommige van die executeurs zijn SCE gecertificeerd. Sommige banken hebben ook een afdeling ‘executele en bewind’. Er zijn vrij veel verschillende organisaties die zich bezighouden met het organiseren van executeurs. Wat zijn de verschillen tussen deze organisaties?

Wie kunnen geen executeur zijn?

De wet geeft aan dat bepaalde personen geen executeur kunnen worden. Dat zijn:

  1. Handelingsonbekwame personen, zoals minderjarigen.
  2. Personen die in de schuldsanering zitten.
  3. Failliet verklaarde personen.
  4. Personen waarvan het vermogen door de rechter onder bewind is gesteld.

In een testament kan niet rechtsgeldig worden opgenomen dat een persoon die geen executeur kan worden alsnog als jouw executeur mag optreden. De aangewezen persoon wordt simpelweg geen executeur.

Vervangende of tweede executeur

Je kunt echter nooit zeker weten of de persoon na jouw overlijden nog wel executeur kan worden. Het kan namelijk voorkomen dat de persoon die je hebt aangewezen pas na jouw overlijden in de schuldsanering komt of failliet gaat. Het is daarom raadzaam om in jouw testament een vervangende (of tweede) executeur aan te wijzen voor het geval dat de eerste aangewezen persoon niet executeur kan of wil worden.

Verzorgers van de erflater

Ook wordt aangenomen dat verzorgers die de erflater (geestelijk) hebben bijgestaan tijdens zijn of haar ziekte waaraan hij of zij is overleden niet als executeur-afwikkelingsbewindvoerder kunnen worden benoemd.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Executeur benoemen