Onenigheid tussen executeurs?

Onenigheid tussen executeurs?

Home » Onenigheid tussen executeurs?
8.6
Wat gebeurt er als de gezamenlijke executeurs het niet met elkaar eens zijn?

Als executeurs het niet eens zijn moet je eerst terug naar het testament. Wat staat daar over de bevoegdheden? Zijn er twee gelijk benoemd, dan moeten zij samen een oplossing vinden. Bij een conflict eindigt dit uiteindelijk bij de kantonrechter.

Onenigheid tussen gezamenlijke executeurs

onenigheid tussen executeurs

Je mag in jouw testament meerdere executeurs benoemen. Die zullen dan, als zij besluiten om de executeurstaak uit te voeren, samen jouw nalatenschap afwikkelen. Het is niet ondenkbaar dat tussen de mede-executeurs onenigheid zal ontstaan. Wat moet er dan gebeuren om alsnog tot een (snelle) afwikkeling van de erfenis te komen?

Gezamenlijke executeurs

Als er twee of meer executeurs zijn, mag iedere executeurs zelfstandig alle werkzaamheden verrichten. Dat is de hoofdregel. In het testament kan iets anders zijn opgenomen, zoals een taakverdeling. Of dat de executeurs uitsluitend tezamen mogen handelen. De executeurs mogen hier alleen vanaf wijken als dat in het testament is opgenomen.

Geschil tussen executeurs

Het is niet ondenkbaar dat tussen de executeurs onenigheid ontstaat over hoe zij de nalatenschap het beste kunnen afwikkelen. Dat heeft nadelige gevolgen voor de voortvarendheid van de afwikkeling. Probeer eerst in onderling overleg tot een oplossing van het probleem te komen.

Mocht dat niet lukken, dan kunnen de executeurs samen of alleen de kwestie voorleggen aan de kantonrechter. De executeur verzoekt dan aan de kantonrechter om een beslissing te nemen over de kwestie waarover onenigheid bestaat. In dezelfde procedure kan de kantonrechter ook meteen een (andere) taakverdeling maken en het executeursloon vaststellen. Door het vaststellen van een taakverdeling staat vast welke executeur waarvoor verantwoordelijk is, zodat de executeur daarop kan worden aangesproken. De kantonrechter kan ook bepalen dat bepaalde taken door de executeurs samen moeten worden uitgevoerd.

Regeling in het testament

De erflater kan zelf ook al anticiperen op ruzie tussen de mede-executeurs. Het testament kan namelijk ook een taakverdeling en geschillenregeling bevatten. De executeurs moeten die regeling naleven. Het niet naleven van de inhoud van het testament kan een reden zijn voor ontslag van de executeur. De mede-executeur of de erfgenamen moeten dan een ontslagverzoek indienen bij de kantonrechter.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van executele