Rekening en verantwoording (executeur)

Rekening en verantwoording (executeur)

Home » Woordenboek » Rekening en verantwoording (executeur)
8.5

Wat is een rekening en verantwoording (executeur)?

Een executeur moet rekening en verantwoording afleggen. Hij legt deze verantwoording af aan de erfgenamen. Of aan de opvolgende executeur (of vereffenaar). Dat hoeft echter pas als het beheer van de executeur is geëindigd.

De rekening en verantwoording houdt in dat de executeur inzicht moet geven in de manier waarop de executeur zijn of haar taken heeft uitgevoerd. De executeur geeft hierin dus een (uitgebreide) toelichting van zijn of haar werkzaamheden.

Brief

Er is geen wettelijk verplichte vorm waarin en hoe de executeur de rekening en verantwoording moet geven. Het is gebruikelijk dat de executeur dat geeft door middel van een overzicht van de opbrengsten en schulden van de nalatenschap vanaf het moment van overlijden van de erflater. Daarin neemt de executeur ook de executeurskosten (de kosten die de executeur heeft moeten maken) en het executeursloon opgenomen.