Mag executeur een boedelnotaris aanwijzen?

Mag executeur een boedelnotaris aanwijzen?

Home ยป Mag executeur een boedelnotaris aanwijzen?
8.5
Mag de executeur een boedelnotaris benoemen of aanwijzen?

Ja, sommige executeurs hebben de bevoegdheid om een boedelnotaris aan te wijzen. Het is geen verplichting. In het testament staat beschreven of de executeur deze bevoegdheid heeft of niet.

Executeur benoemt boedelnotaris

De executeur die je in jouw testament hebt aangewezen regelt jouw erfenis nadat je komt te overlijden. Mag de executeur een boedelnotaris benoemen die hem of haar adviseert of begeleidt bij de afwikkeling van de nalatenschap?

Beheersexecuteur mag boedelnotaris benoemen

De executeur mag een boedelnotaris benoemen of aanwijzen. Hij of zij is niet verplicht om dat te doen. Alleen beheersexecuteurs (twee sterren) mogen een boedelnotaris aanwijzen. Dat is een executeur die de nalatenschap beheert. Een begrafenisexecuteur mag in principe dus niet een boedelnotaris aanwijzen. De notaris rekent een uurtarief (dit varieert per notaris). De kosten komen voor rekening van de nalatenschap.

Brief

Het benoemen of aanwijzen van een boedelnotaris is verstandig als de executeur moeite heeft met het uitvoeren van zijn of haar taak als executeur. Bijvoorbeeld omdat het voor de executeur soms niet duidelijk is wat de taak inhoudt, nadat de executeur zijn of haar taak heeft aanvaard. Als de executeur helemaal niet meer als executeur werkzaam wil zijn, kan hij of zij aan de kantonrechter verzoeken om hem of haar te ontslaan.

Welke notaris

De executeur mag iedere willekeurige notaris benaderen en aanwijzen als boedelnotaris. Ook mag de executeur een eenmaal aangewezen boedelnotaris vervangen (of ontslaan). Realiseer je dat de notaris niet verplicht is om op de opdracht te accepteren. Daarnaast mag de executeur zonder medewerking of instemming van de erfgenamen een boedelnotaris aanwijzen. Erfgenamen mogen dus niet zelf een andere boedelnotaris aanwijzen.

De notaris die de Verklaring van de Executele heeft afgegeven is niet ook automatisch boedelnotaris. Uiteraard kan de executeur die notaris wel aanwijzen als boedelnotaris.

Na het aanwijzen van de boedelnotaris

Als de notaris de opdracht om op te treden als boedelnotaris accepteert, laat hij of zij dat weten aan de erfgenamen. Alle erfgenamen worden dus op de hoogte gebracht. Ook moet de boedelnotaris zich inschrijven in het boedelregister.

De executeur moet dan met spoed een boedelbeschrijving maken. Dat kan een bij de notaris opgemaakt document zijn of een eigen opgesteld document zijn. Dat laatste is een onderhandse akte. De boedelbeschrijving bevat een voorlopig overzicht van de schulden van de nalatenschap. Ook moet de executeur de hem bekende schuldeisers oproepen om hun schuldvordering in te dienen bij de boedelnotaris.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van executele