Mag executeur zelf extra executeur benoemen?

Mag executeur zelf extra executeur benoemen?

Home ยป Mag executeur zelf extra executeur benoemen?
8.4
Mag een executeur zelf een andere executeur benoemen?

Alleen als het testament dat bepaald, mag een executeur een extra executeur benoemen. Als het testament dat niet bepaalt is het niet mogelijk.

Executeur benoemt extra executeur

In jouw testament kan je iemand aanwijzen als executeur. Die persoon gaat jouw nalatenschap beheren en afwikkelen nadat je komt te overlijden. Soms is het wenselijk om meerdere executeurs jouw nalatenschap te laten afwikkelen, bijvoorbeeld bij een omvangrijke of complexe nalatenschap. Die wenselijkheid kan echter soms pas na jouw overlijden door de executeur worden vastgesteld. Mag de executeur na jouw overlijden zelf een extra executeur benoemen?

Testament bepaalt

In dit geval is het testament leidend voor welke bevoegdheden de executeur allemaal heeft. Je kunt in jouw testament bepalen dat de door jou aangewezen executeur bevoegd is om zelf een of meer executeurs te benoemen of toe te voegen. Alleen als jouw testament dat bepaalt, heeft de executeur dus de bevoegdheid om executeurs aan zich toe te voegen. Dat heet met een juridisch woord assumptie. Zijn er twee of meer executeurs, dan mogen zij ieder zelfstandig alle executeurswerkzaamheden alleen verrichten. In jouw testament kan je daarvan afwijken.

Het ligt voor de hand dat je in jouw testament ook kan bepalen wie de executeur in dat geval allemaal mag toevoegen als mede-executeur en in welke gevallen de executeur dat mag doen. Je kunt zelf beperkingen stellen aan de bevoegdheid van de executeur. Het stellen van veel voorwaarden kan echter wel leiden tot onduidelijkheid voor jouw nabestaanden en andere betrokkenen. Het is verstandig om in ieder geval in jouw testament een duidelijke taakverdeling te maken voor de mede-executeurs.

Executeur moet taak eerst aanvaarden

Degene die jij als executeur hebt aangewezen moet dan wel eerst zelf de executeurstaak hebben aanvaard. Pas dan wordt die persoon een executeur met executeursbevoegdheden, zoals de door jou toegekende bevoegdheid om zelf executeurs toe te voegen. Overigens is de executeur niet verplicht om de executeurstaak te aanvaarden.

Zelf meerdere executeurs benoemen

Je kunt ook besluiten om zelf meerdere executeurs rechtstreeks te benoemen in jouw testament. Dan bepaal jij zelf en niet de executeur of en zo ja wie als mede-executeur jouw nalatenschap mag gaan afwikkelen. Of het hebben van meerdere executeurs ook altijd praktisch is, is echter een andere vraag.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?