Heb ik altijd een Verklaring van Erfrecht nodig?

Heb ik altijd een Verklaring van Erfrecht nodig?

Home » Heb ik altijd een Verklaring van Erfrecht nodig?
8.4
Heb ik altijd een Verklaring van Erfrecht nodig?

Nee, dat heb je niet. Voor eenvoudige erfenissen is een Verklaring van Erfrecht (VvE) niet nodig. Dat scheelt je dus geld. Het komt er op neer dat maar in 25% van de overlijdensgevallen een verklaring noodzakelijk is.

Altijd Verklaring van Erfrecht nodig?

De belangrijkste vragen om te beoordelen of je een Verklaring van Erfrecht nodig hebt:

  1. Ben je de geregistreerd partner of echtgenoot van de overledene? Dan heb je niet altijd een Verklaring van Erfrecht nodig. Zie ook de volgende vragen. Ben jij niet de geregistreerde partner of echtgenoot? Dan moet je verder bij jouw bank navragen hoe de regels zijn (die verschillen per bank).
  2. Is er een testament van de overledene? Zo ja dan moet je naar de notaris. In het testament kunnen namelijk andere erfgenamen staan. Als er in dat testament een executeur is benoemd, overleg dan met de bank of zij akkoord gaan met een Verklaring van Executele. Die is eenvoudiger, sneller en goedkoper op te stellen. Is er geen testament, dan kan je door naar de volgende vraag.
  3. Is het saldo op de rekening hoger dan € 100.000? Dan moet je naar de notaris. Bij een lager bedrag hoeft dat niet altijd.
  4. Had de overledene onroerend goed? Om dit te kunnen verkopen moet er een Verklaring van Erfrecht ingeschreven in het kadaster. Daar staat in wie de erfgenamen zijn, die bevoegd zijn om nu te verkopen.

In de Verklaring van Erfrecht zet de notaris wie de erfgenamen zijn. Dat kan volgen uit de wet of testament. Is er geen testament, dan moet de notaris in de registers uitzoeken wie de wettelijke erfgenamen zijn. Is er een testament dan moet de notaris dat lezen en beoordelen wie de erfgenamen zijn. Had de overledene geen partner meer, dan komen er andere erfgenamen. Ook hier is het dus nodig dat de notaris aangeeft wie dat zijn.

verklaring van erfrecht nodig

Richtlijn Verklaring van Erfrecht NVB

Het is meestal een bank die een Verklaring van Erfrecht als eerste vraagt. De bovenstaande regels zijn geen wet. Het is een richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Jouw bank kan in individuele gevallen alsnog vragen om een verklaring van erfrecht.
De NVB heeft een online checklist, waarmee je kan kijken of in jouw geval een Verklaring noodzakelijk is.

Ook kunnen anderen dan de bank om een dergelijke verklaring vragen. Bijvoorbeeld een pensioenverzekering, een overlijdensverzekering of een andere organisatie die iets moet vrijgeven. Bezit de overledene onroerend goed, dan moet de verklaring van erfrecht ingeschreven in het kadaster. Zonder die inschrijving kan het onroerend goed niet geleverd.

Sinds 2022 heeft het NVB nieuwe richtlijnen gemaakt voor andere erfgenamen. Zoals voor kinderen van een overledene en de ongehuwde/niet-geregistreerde partner. De banken hebben een ondergrens van € 10.000 afgesproken. Als het saldo lager is dan € 10.000, dan zal de bank niet om een verklaring van erfrecht vragen. De bank kan wel een vrijwaring vragen, waarin je de bank vrijwaart van claims van eventuele andere erfgenamen. De banken kunnen deze ondergrens verhogen, maar niet verlagen.

De banken kunnen alsnog van deze regels afwijken. Neem daarom altijd contact op met de nabestaandendesk van de bank.

Een verklaring overal geldig

Heb je een Verklaring van Erfrecht laten opstellen, dan krijg jij één (online) exemplaar. Dat kan je gebruiken voor iedereen die daarom vraagt. Je hoeft dus niet voor iedere bank een nieuwe te laten opstellen.

Alleen voor het buitenland heb je een andere verklaring nodig. Dus bijvoorbeeld om aan buitenlandse bezittingen te komen, zoals een huis of bankrekening. In Europa is er de Europese Verklaring van Erfrecht, buiten de EU moet je een formele vertaling laten opstellen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van Erfrecht