Altijd Verklaring van Erfrecht nodig?

Heb ik altijd een Verklaring van Erfrecht nodig?

Nee, dat heb je niet. Voor eenvoudige erfenissen is een Verklaring van Erfrecht (VvE) niet nodig. Dat scheelt je dus geld. Het komt er op neer dat maar in 25% van de gevallen een verklaring noodzakelijk is.
De belangrijkste vragen:

  1. Ben je de geregistreerd partner of echtgenoot van de overledene? Zo nee, dan moet verder bij jou bank navragen hoe de regels zijn (die verschillen per bank). Zo ja, dan moet je door naar de volgende vraag.
  2. Is er een testament van de overledene? Zo ja dan moet je naar de notaris. Als er in dat testament een executeur is benoemd, overleg dan met de bank of zij akkoord gaan met een Verklaring van Executele. Die is eenvoudiger, sneller en goedkoper op te stellen. Is er geen testament, dan kan je door naar de volgende vraag.
  3. Is het saldo op de rekening niet hoger dan 100.000? Bij een hoger saldo moet je naar de notaris.

In de Verklaring van Erfrecht zet de notaris wie de erfgenamen zijn. Dat kan volgen uit de wet of testament. De notaris moet dan in de registers uitzoeken wie de wettelijke erfgenamen zijn. Is er een testament dan moet de notaris dat lezen en beoordelen wie de erfgenamen zijn. Had de overledene geen partner meer, dan komen er andere erfgenamen. Ook hier is het dus nodig dat de notaris aangeeft wie dat zijn.

Richtlijn Verklaring van Erfrecht NVB

De bovenstaande regels zijn geen wet. Het is een richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De bank kan in individuele gevallen alsnog vragen om een verklaring van erfrecht.
Je kan het formulier bekijken en invullen:Formulier-beschikken-bankrekening-overleden-echtgenoot-2014.
Ook kunnen anderen dan de bank om een dergelijke verklaring vragen. Bijvoorbeeld een pensioenverzekering, een overlijdensverzekering of een andere organisatie die iets moet vrijgeven. Bezit de overledene onroerend goed, dan moet de verklaring van erfrecht ingeschreven in het kadaster. Zonder die inschrijving kan het onroerend goed niet geleverd.

Wil je meer lezen? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag