Europese Verklaring van Erfrecht?

Europese Verklaring van Erfrecht?

Home » Europese Verklaring van Erfrecht?
8.6
Wat is de Europese verklaring van erfrecht en wanneer heb ik die nodig?

Een Europese verklaring van erfrecht kan je in heel Europa gebruiken. Je hebt deze Europese verklaring nodig als je erfgenaam bent van een erflater die in een andere EU-lidstaat vermogen nalaat.

Europese Verklaring van Erfrecht

Vanaf 2015 geldt de Europese Erfrechtverordening. Dat is erfrecht op Europees niveau dat geldt voor alle EU-lidstaten. Dit is vooral van belang bij internationale erfenissen. Je kunt hiermee te maken krijgen als jij erfgenaam bent van een erflater die in een andere EU-lidstaat vermogen (zoals een bankrekening of woning) nalaat en op of na 17 augustus 2015 is komen te overlijden. De nationaliteit van de erflater is voor toepasselijkheid van de Erfrechtverordening niet van belang.

Toegang tot een nalatenschap

Europese verklaring van erfrecht

Om toegang te krijgen tot de nalatenschap van die zich buiten Nederland bevindt, heb je een Europese Verklaring van Erfrecht nodig. Die erfrechtverklaring kan je vervolgens in een andere EU-lidstaat gebruiken om aan te tonen dat je recht hebt op een nalatenschap. Het is dus te vergelijken met een Nederlandse Verklaring van Erfrecht. Je bent niet verplicht om een eenmaal afgegeven Europese erfrechtverklaring te gebruiken. Als je eenmaal een Europese erfrechtverklaring hebt, dan mag de buitenlandse notaris niet meer eisen dat je ook eerst nog een erfrechtverklaring van dat land moet hebben.

Europese Verklaring van Erfrecht aanvragen bij notaris

De Europese erfrechtverklaring kan je in Nederland opvragen bij de Nederlandse notaris. Dat kan echter niet altijd. Welke notaris of rechtbank bevoegd is om een Europese erfrechtverklaring af te geven, hangt namelijk af van de laatste gewone verblijfplaats van de overledene en een eventuele rechtskeuze in het testament. De Nederlandse notaris kan je daarbij adviseren.

Je kunt de Europese Erfrechtverklaring bij een Nederlandse notaris opvragen in de volgende gevallen:

  • Er is in het testament geen rechtskeuze gemaakt en de erflater had zijn gewone verblijfplaats in Nederland.
  • De erflater had niet zijn gewone verblijfplaats in Nederland, maar had wel bezittingen in Nederland. Daarbij moet de erflater de Nederlandse nationaliteit hebben of minstens vijf jaar vóór zijn overlijden zijn gewone verblijfplaats in Nederland hebben gehad.
  • Er is in het testament een rechtskeuze Nederlands recht gemaakt.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis