Mag executeur zichzelf vervangen?

Mag executeur zichzelf vervangen?

Home ยป Mag executeur zichzelf vervangen?
8.6
Mag een executeur zichzelf vervangen door een andere executeur?

Een executeur kan zichzelf niet vervangen, maar meestal wel een volmacht verlenen. In dat geval blijft de executeur verantwoordelijk. De werkzaamheden worden dan uitgevoerd door een ander.

Vervangen van executeur

In jouw testament kan je iemand aanwijzen als executeur. Die persoon gaat jouw nalatenschap beheren en afwikkelen. Soms kan of wil de door jou aangewezen executeur om wat voor reden dan ook zijn of haar taak niet meer uitoefenen. Mag de executeur in dat geval dan zelf een vervanger benoemen?

Testament bepaalt

zichzelf vervangen

In dit geval is het testament leidend voor welke bevoegdheden de executeur allemaal heeft. Je kunt in jouw testament bepalen dat de door jou aangewezen executeur bevoegd is om een vervangende executeur aan te wijzen. Alleen als jouw testament dat bepaalt, heeft de executeur dus de bevoegdheid om zichzelf te vervangen. Dat heet met een juridisch woord subrogatie.

Het ligt voor de hand dat je in jouw testament ook kan bepalen wie de executeur in dat geval in zijn of haar plaats mag stellen en onder welke voorwaarden dat mag. Het stellen van vele voorwaarden kan echter wel leiden tot onduidelijkheid voor de executeur. Daarom is het belangrijk om de bevoegdheid voor de executeur om zichzelf te laten vervangen zo duidelijk en zo ondubbelzinnig mogelijk te omschrijven.

Degene die jij als executeur hebt aangewezen moet dan wel eerst zelf de executeurstaak hebben aanvaard. Pas dan wordt die persoon een executeur met executeursbevoegdheden, zoals de door jou eventueel toegekende bevoegdheid om zichzelf te laten vervangen met een andere executeur. Overigens is de executeur niet verplicht om de executeurstaak te aanvaarden.

Zelf meerdere executeurs benoemen

Je kunt ook besluiten om zelf meerdere executeurs rechtstreeks te benoemen in jouw testament. Dan blijven de resterende executeurs bevoegd om jouw nalatenschap af te wikkelen, als een van de executeurs zijn of haar executeurstaak niet meer wil of kan uitvoeren. Je hebt dan zelf in de hand wie in de plaats treedt van een weggevallen executeur.

Executeur neemt ontslag

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat executeur eerst aan de slag gaat en dan later ontslag wil nemen. Ook dan komt de vraag naar vervanging omhoog.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Executeur benoemen