Wie benoemt de executeur?

Wie benoemt de executeur?

Home ยป Wie benoemt de executeur?
8.5

Executeur

Wie benoemt de executeur testamentair?

De executeur wordt eigenlijk verschillende keren benoemd. We leggen het uit omdat er veel onbegrip is en de term vaak verkeerd wordt gebruikt.
De term executeur testamentair is een verouderd begrip. De nieuwe term is executeur.

De benoeming van de executeur in het testament

Testament met zegelExecuteur kan je alleen zijn als je als zodanig in een testament wordt opgenomen. De eerste benoeming van de executeur is dus in het testament. De opsteller van dat testament bedenkt wie de executeur moet zijn. Dat hoeft de erflater niet te overleggen met de executeur, maar dat mag of kan wel. De opsteller van het testament kan deze executeur altijd wijzigen, door de wijziging van het testament. Ook daarvan hoeft de executeur geen bericht te hebben.
Pas als de opsteller van het testament is overleden gaan de nabestaanden of de notaris het testament lezen. Tot die tijd is de inhoud van een testament geheim. Dan zullen wij zien wie er is aangesteld als executeur. Daarbij staat dan ook welke bevoegdheden de executeur heeft bij de afhandeling.

De daadwerkelijke benoeming van de executeur

Nu zal de notaris de executeur berichten dat deze is aangesteld en onder welke voorwaarden. Het is niet verplicht om het executeurschap te aanvaarden. De executeur kan dus op dit moment beslissen of hij wil voldoen aan wat formeel dus een verzoek is in het testament. Hij laat dit de notaris weten en vraagt om een Verklaring van Executele. Daarin komt wie de executeur is en welke bevoegdheden hij/zij heeft. Nu kan de executeur aan de slag.

Wat als de executeur niet wil?

Meestal is in het testament een reserve executeur aangesteld. Die komt in beeld als de eerste executeur bedankt voor de functie. Is er geen reserve aangewezen dan is er dus geen executeur. De erfgenamen zijn dan gezamenlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van het testament. Zij zullen meestal uit hun midden iemand aanwijzen die de erfenis kan afhandelen, die noem je geen executeur maar een boedelgevolmachtigde.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Verklaring van executele