Inkomstenbelasting betalen over erfenis

Inkomstenbelasting betalen over erfenis

Home ยป Inkomstenbelasting betalen over erfenis
8.5
Betaal ik over de erfenis, na de erfbelasting, ook nog inkomstenbelasting?

Nee, niet in de zin van dat de erfenis wordt beschouwd als inkomen. Maar ja, je betaalt inkomstenbelasting over de erfenis als jouw vermogen boven de vrijstelling voor box 3 komt.

Inkomstenbelasting betalen over erfenis

Als je een erfenis hebt ontvangen betaal je daar erfbelasting over als dit boven de vrijstelling komt. De erfenis wordt niet opgegeven als inkomsten (box 1), maar komt wel bij jouw vermogen (box 3). Het bedrag van de erfenis tel je dus op bij jouw vermogen. Komt jouw vermogen boven de vrijstelling voor box 3? Dan betaal je over dat deel inkomstenbelasting.

inkomstenbelasting betalen over erfenis

Bij de aangifte inkomstenbelasting moet je de totale waarde van jouw vermogen op 1 januari vermelden voor de vermogensrendementsheffing. Daar zit dus ook de erfenis bij, of de vordering die je hebt op de nalatenschap. Als je de erfbelasting nog moet afdragen, trek je dit van het vermogen af.

Voorbeeld

Jouw vader is in november 2022 overleden. De verdeling zal waarschijnlijk pas in 2023 plaatsvinden.

  • Aangifte inkomstenbelasting 2022: in dit jaar hoef je de erfenis nog niet op te nemen bij jouw aangifte. Omdat op 1 januari 2022 het vermogen nog bij jouw vader was.
  • Aangifte inkomstenbelasting 2023: in 2023 moet je het onverdeelde deel wel opnemen in box 3. De erfbelasting mag hiervan worden afgetrokken.
  • Aangifte inkomstenbelasting 2024: als de erfenis is verdeeld moet je jouw deel van de erfenis meenemen bij de aangifte inkomstenbelasting. Als de erfbelasting dan al betaald is, kun je die niet meer aftrekken.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Aangifte erfbelasting