Betaalt de Koning erfbelasting?

Betaalt de Koning erfbelasting?

Home » Betaalt de Koning erfbelasting?
8.5

Erfbelasting Koning

Betaalt de Koning erfbelasting?

Nee de Koning betaalt geen belasting. Iedereen in Nederland betaalt erfbelasting, Logo Belastingdienstmet uitzondering van de Koning. Hij is op grond van de Grondwet vrijgesteld van erfbelasting.
De vrijstelling is bedoeld om het familievermogen in tact te laten. Een wens die bij meer vermogende families leeft.
De vrijstelling is alleen van toepassing op de koning. Koning Willem AlexanderZoals artikel 40 van de Grondwet het formuleert: Voorts is hetgeen de Koning of zijn vermoedelijke opvolger krachtens erfrecht of door schenking verkrijgt van een lid van het koninklijk huis vrij van de rechten van successie, overgang en schenking.

Andere leden koninklijk huis

De andere leden van de Koninklijke familie hebben andere methodes in gebruik om de belastingdruk te verminderen. Een uitgebreide beschrijving stond op de website Follow The Money.

Lees meer over Afhandeling Erfenis