Betaalt de Koning erfbelasting?

Betaalt de Koning erfbelasting?

Home ยป Betaalt de Koning erfbelasting?
8.6
Betaalt de Koning erfbelasting?

Nee, de Koninklijke familie betaalt in Nederland geen erfbelasting. Zij betalen ook geen schenkbelasting. Zij zijn in de Grondwet vrijgesteld van deze belastingen. Daarmee zijn zij de enige in Nederland.

Erfbelasting Koning

Nee, de Koning betaalt geen belasting. Iedereen in Nederland betaalt erfbelasting, met uitzondering van de Koning. Hij is op grond van de Grondwet vrijgesteld van erfbelasting.

De vrijstelling is bedoeld om het familievermogen in tact te laten. Een wens die bij meer vermogende families leeft.

De vrijstelling is alleen van toepassing op de koning. Zoals artikel 40 van de Grondwet het formuleert:
De door hen ontvangen uitkeringen ten laste van het Rijk, alsmede de vermogensbestanddelen welke dienstbaar zijn aan de uitoefening van hun functie, zijn vrij van persoonlijke belastingen. Voorts is hetgeen de Koning of zijn vermoedelijke opvolger krachtens erfrecht of door schenking verkrijgt van een lid van het koninklijk huis vrij van de rechten van successie, overgang en schenking.

Andere leden Koninklijk huis

Koning erfbelasting

De andere leden van de Koninklijke familie hebben andere methodes in gebruik om de belastingdruk te verminderen. Een uitgebreide beschrijving stond op de website Follow The Money.

Wie betaalt er nog meer geen erfbelasting?

Zoals jij een erfenis ontvangt onder de vrijstelling, betaal je geen erfbelasting. Daarnaast zijn er nog een aantal bedragen waar je geen erfbelasting over hoeft te betalen. Dit gaat om een postuum loon van de werkgever, een overlijdensuitkering van de werkgever, een ongevallenuitkering en een nabestaandenuitkering. Dit is terug te vinden op de site van de Belastingdienst.

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) betaalt ook geen erfbelasting over een erfenis. Dat geldt ook voor een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) en een steunstichting SBBI. Zij zijn door de Belastingdienst vrijgesteld. Deze organisaties moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Aangifte erfbelasting