Erfbelasting bij een alleenstaande

Erfbelasting bij een alleenstaande

Home » Erfbelasting bij een alleenstaande
8.5
Hoeveel belasting betalen mijn erfgenamen? Ik ben alleenstaande.

De erfgenamen van een alleenstaande betalen relatief veel erfbelasting. Zij hebben een lage vrijstelling en een hoog tarief. Dat is zeker het geval bij een alleenstaande zonder kinderen. Het tarief is dan 30% en meer.

Ongunstige regelgeving

Voor alleenstaanden is de erfbelasting in Nederland uitermate ongunstig. Dat komt door het systeem waarmee je erfbelasting uitrekent. Dat bestaat uit een tarief en een vrijstelling. De vrijstelling is het deel van de erfenis waarover de ontvanger geen erfbelasting hoeft te betalen. Het tarief is het percentage belasting. De vrijstellingen en tarieven worden ieder jaar aangepast en gepubliceerd op onze site.

Vrijstelling bij een alleenstaande

Ben je getrouwd of heb je een partner dan heeft die een hele hoge vrijstelling. Bijna € 800.000 (in 2024), over dit bedrag hoeft de partner helemaal geen erfbelasting te betalen. Maar kinderen hebben een veel lagere vrijstelling van rond de € 25.000 (in 2024). Andere erfgenamen hebben een vrijstelling van rond de € 2.650. Onder andere erfgenamen verstaat de wet bijvoorbeeld je broers en zussen, vrienden, neefjes en nichtjes.

Alleenstaanden Testament YouTube
Wie is straks mijn erfgenaam?https://www.youtube.com/watch?v=o_MWq7EBNBA

Praktijk voor een alleenstaande

Ben je dus alleenstaande en wil je een deel van je erfenis nalaten aan een goede vriend waar je al je hele leven mee bevriend bent? Dan heeft die maar een vrijstelling van € 2.658 euro. Over de rest moet erfbelasting betaald worden. Maak je geen testament, dan gaat je erfenis naar je broers en zussen. Ook zij hebben die lage vrijstelling.

Hoger tarief erfbelasting

Nu komt het tweede aspect van de ongunstige situatie voor een alleenstaande. Het tarief van de erfbelasting is verschillend. Hoe verder iemand van je af staat, hoe hoger het tarief. Dus een partner of een kind betaalt 10% erfbelasting over het eerste stuk van de erfenis. Maar die goede vriend of je broer of zus moet dan al 30% betalen.

Goede Doelen

Geen belasting voor goede doelen. Voor goede doelen met een ANBI status is een vrijstelling voor het betalen van belasting. Dat zijn de door de Belastingdienst erkende goede doelen. Zij hoeven geen erfbelasting te betalen, ongeacht de omvang van de erfenis die ze ontvangen.

Tips voor alleenstaanden

erfbelasting

Wat is wijsheid? Voor een alleenstaande zonder kinderen is het gelet op de tarieven van de erfbelasting goed om een testament alleenstaanden te maken. Van jouw erfenis gaat namelijk een groot deel naar de Belastingdienst. Dan kun je maar beter zelf bepalen naar wie de rest gaat. Daarbij kun je de volgende aspecten meenemen.

  1. Nalaten aan een goed doel is belastingvrij. Omdat die andere erfgenamen toch al veel belasting moeten betalen, is het relatief gunstig om een deel aan een goed doel na te laten.
  2. De tarieven van de erfbelasting kennen een schijf. De eerste schijf gaat tot iets meer dan € 152.000. Daarna gaat het tarief weer met 10% omhoog. Heb je veel geld? Dan kan je beter zorgen dat iedere erfgenaam die je aanwijst onder die grens blijft.

Politiek

Over de benadeling van alleenstaanden is al jaren politiek gemor. In grote lijnen vinden de liberale partijen dat dit gewijzigd moet worden. In 2015 deed D66 al een voorstel om het stelsel aan te passen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament Alleenstaande