Erfbelasting betalen bij erfenis uit buitenland?

Erfbelasting betalen bij erfenis uit buitenland?

Home » Erfbelasting betalen bij erfenis uit buitenland?
8.5

Erfbelasting bij erfenis uit buitenland

Moeten erfgenamen erfbelasting betalen als de erflater in een land woonde waar geen erfbelasting wordt geheven?

Bij een erfenis uit het buitenland is het recht van het land waar de erflater zijn of haar gewone verblijfplaats had van toepassing op de erfenis. Of je op grond van Nederlandse regels erfbelasting moet betalen, is afhankelijk van waar de erflater woonde.

10-jaar termijn

De Nederlandse belastingdienst wil echter voorkomen dat mensen in het zicht van hun erfenis snel emigreren (naar een land met een gunstiger of geen erfbelasting stelsel) ten voordele van hun erfgenamen. Daarom is er een termijn van tien jaar van toepassing. Die termijn houdt in dat de erflater aantoonbaar minstens tien jaar uit Nederland is vertrokken vóór zijn of haar overlijden. Pas in dat geval kan Nederland geen aanspraak maken op de heffing van erfbelasting.

Testament met rechtskeuze

Daarnaast kan het voorkomen dat de erflater een testament met een rechtskeuze voor Nederlands recht heeft gemaakt. Naast de vraag in welk land je belasting betaalt, is er ook de vraag welk erfrecht van toepassing is. Dat zijn verschillende zaken, wie is erfgenaam en waar betaal je belasting. Als een Nederlander overlijdt dan is Nederlands erfrecht van toepassing, tenzij in een testament een andere rechtskeuze is gemaakt.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Afhandeling Erfenis