Erfenis van kind

Erfenis van kind

Home » Erfenis van kind
8.5
Wie zijn de erfgenamen van mijn overleden kind?

De erfgenamen van jouw overleden kind zijn de partner en eventuele kinderen. Zijn die er niet? Dan ben jij, als ouder, en eventuele broers en zussen, erfgenaam. Dat is de verdeling volgens de wet. Het kan ook zijn dat jouw kind een testament heeft opgesteld. In dat geval staan de erfgenamen in het testament genoemd.

Geen testament

Eerst moet je nagaan of er een testament is. Is er geen testament, dan zijn de bloedverwanten de erfgenamen. Bloedverwanten zijn bijvoorbeeld kinderen, ouders, broers en zussen. Zonder testament geldt de verdeling volgens de wet. Dit staat geregeld in artikel 4:10 van het Burgerlijk Wetboek.

Is er wel een testament? Dan staan de erfgenamen in het testament.

Wel partner en/of kinderen

Had jouw kind een partner en/of kinderen, dan erven de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. Kleinkinderen erven als moeder of vader al is overleden. De kleinkinderen komen dan in de plaats van hun overleden ouder. Dit heet plaatsvervulling.

Erfdeel ouders

"erfenis van kind"

Zijn er geen partner en/of kinderen zoals hierboven beschreven? Dan zijn de ouders, broers en zussen erfgenamen.

Jullie, als ouders, zijn erfgenaam en erven ieder apart minimaal 1/4e deel van de erfenis. Is één van de ouders overleden, dan erft de overgebleven ouder nog steeds minimaal 1/4e deel van de erfenis. De rest wordt verdeeld over de broers en zussen.

Voorbeeld: de erfenis bedraagt € 100.000,–. Jullie (de ouders) leven beiden nog. Je hebt nog een zoon en twee dochters (broers en zussen van de overledene). Er zijn dus 5 erfgenamen. De ouders erven allebei 1/4e deel, dus beide € 25.000,–. De zoon en twee dochters erven ieder 1/6 deel, dus ieder € 16.666,–.

Erfdeel broers en zussen

Jullie zijn erfgenaam en erven gelijk verdeeld dat wat overblijft nadat het erfdeel voor de ouders is berekend.

Het erfdeel van een halfbroer of halfzus is net even anders. Jullie zijn erfgenamen, maar erven de helft van wat je zou erven als het je hele broer of zus was geweest.

Belasting

In Nederland ben je erfbelasting verschuldigd over een erfenis die je ontvangt. Er zijn vrijstellingen waarover je geen belasting hoeft te betalen. Je betaalt dus belasting over het bedrag dat boven die vrijstelling uitkomt. De vrijstellingen zijn verschillend en hebben te maken met de verhouding die je had tot de overledene. Ouders, broers en zussen betalen over de erfenis een hogere belastingheffing.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis