Erfenis van broer of zus

Erfenis van broer of zus

Home » Erfenis van broer of zus
8.5
Wie zijn de erfgenamen van mijn overleden broer of zus?

Als jullie ouders niet meer leven, zijn alleen de broers en zussen erfgenaam. Dat is anders als er een testament is gemaakt. Dan staan de erfgenamen in het testament.

Overleden broer of zus

Je bent de erfgenaam van jouw broer of zus als die zelf geen erfgenamen in de eerste graad had. Dus geen kinderen en geen echtgenoot (of geregistreerd partner). Je broer of zus moet ook geen testament hebben gemaakt, waarin hij of zij andere erfgenamen aanwees. In dat geval ben je erfgenaam, samen met je broers en zussen.

Zijn de ouders van je overleden broer of zus nog in leven, dan moet je ‘Erfenis van kind’ lezen.

Testament

Is er geen testament, dan zijn de bloedverwanten de erfgenamen. Bloedverwanten zijn bijvoorbeeld kinderen, ouders, broers en zussen.

Is er wel een testament? Dan bepaalt het testament wie de erfgenamen zijn. Broers en zussen hebben geen wettelijk recht op een erfenis. Staan zij niet in het testament, dan kunnen zij ook geen aanspraak maken op de erfenis. Alleen kinderen kunnen recht hebben op een legitieme portie.

Wel partner en/of kinderen

Heeft je broer of zus een partner en/of kinderen, dan erven de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. Kleinkinderen erven als moeder of vader al is overleden. De kleinkinderen komen dan in de plaats van hun overleden ouder. Dit heet plaatsvervulling.

Erfdeel broers en zussen

Jullie zijn erfgenaam en erven allemaal een gelijk deel.

broer of zus

Voorbeeld: de erfenis bedraagt €100.000,-. Je hebt nog een broer en een zus. Er zijn dus 3 erfgenamen. Jij en je broer en zus erven allemaal 1/3e deel dus ieder €33.333,-.

Erfdeel halfbroer of halfzus. Het erfdeel halfbroer of halfzus is net even anders. Jullie zijn erfgenamen, maar erven de helft van wat je zou erven als het je hele broer of zus was geweest.

Belasting

In Nederland ben je erfbelasting verschuldigd over een erfenis die je ontvangt. Er zijn vrijstellingen waarover je geen belasting hoeft te betalen. Je betaalt dus belasting over het bedrag dat boven die vrijstelling uitkomt. De vrijstellingen en tarieven zijn verschillend en hebben te maken met de verhouding die je had tot de overledene. Broers en zussen betalen over de erfenis een hogere belastingheffing

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis