Erfbelasting? Ik woon in buitenland en krijg erfenis uit Nederland

Erfbelasting? Ik woon in buitenland en krijg erfenis uit Nederland

Home » Erfbelasting? Ik woon in buitenland en krijg erfenis uit Nederland
8.6
Ik woon in het buitenland en krijg een erfenis uit Nederland. Hoe zit dat met de belasting?

Voor de Nederlandse Belastingdienst geldt dat bepalend is waar de overledene woonde. Dus als een inwoner van Nederland komt te overlijden dan zijn de Nederlandse regels voor de erfbelasting van toepassing.

Erfbelasting? Erfenis uit Nederland ontvangen

De situatie is dus dat overledene in Nederland woont en jij in het buitenland. Bijvoorbeeld je ouders wonen in Nederland en jij woont in Amerika. Ja, je moet erfbelasting betalen. Voor de Nederlandse Belastingdienst geldt dat bepalend is waar de overledene woonde. Dus als een inwoner van Nederland komt te overlijden dan zijn de Nederlandse regels voor de erfbelasting van toepassing. Wonen is daar waar je daadwerkelijk ingeschreven staat.

Nederland

Deze regels zijn ook van toepassing als de overledene minder dan tien jaar geleden is geëmigreerd. Ook dan gelden de Nederlandse belastingregels.

Per land andere regels

Let wel op! Sommige landen kennen andere regels. Zo betaal je in Frankrijk belasting als het onroerend goed uit de erfenis in Frankrijk ligt, ook al is de eigenaar Nederlander. Er zijn internationale verdragen opgesteld om dubbele belastingheffing te voorkomen.

Naast de vraag over in welk land je belasting betaalt, is er ook de vraag welk erfrecht van toepassing is. Dat zijn verschillende zaken, wie is erfgenaam en waar betaal je belasting. Als een Nederlander overlijdt dan is Nederlands erfrecht van toepassing, tenzij in een testament een andere rechtskeuze is gemaakt.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Aangifte erfbelasting