Wanneer aangifte erfbelasting doen?

Wanneer aangifte erfbelasting doen?

Home ยป Wanneer aangifte erfbelasting doen?
8.4
Wanneer moet je aangifte erfbelasting doen?

De aangifte erfbelasting moet binnen acht maanden na het overlijden zijn gedaan. De aangiftetermijn gaat in op de datum dan de overlijdensakte is ingeschreven. Je kan uitstel aanvragen voor de aangifte.

Aangiftetermijn erfbelasting

aangifte erfbelasting

Binnen welke termijn moet je aangifte erfbelasting doen? De eerste termijn is acht maanden. Die aangiftetermijn gaat lopen op de dag dat de overlijdensakte is ingeschreven. De Belastingdienst streeft ernaar om mensen binnen vier maanden na het overlijden een uitnodiging te sturen. Dat verzoek van de Belastingdienst staat echter helemaal los van de termijnen. Heb je geen uitnodiging ontvangen en ben je wel erfbelasting verschuldigd? Ook dan is het je eigen verantwoordelijkheid om binnen acht maanden aangifte te doen. De termijn gaat dus niet pas lopen als je uitnodiging hebt ontvangen.

De wettelijke regels over de aangifte erfbelasting zijn te vinden in de Successiewet.

Uitstel aanvragen aangifte erfbelasting

Je kan uitstel van de aangifte vragen. Die krijg je meestal. Er zijn heel veel nalatenschappen waarbij niet direct binnen acht maanden al duidelijk is wat de omvang is. Veel voorkomende redenen zijn: de laatste aangifte IB (F biljet) is nog niet afgerond, de waarde van de onroerende zaken staat niet vast (bezwaar tegen OZB waarde), erfgenamen zijn nog niet bekend. Of er zijn onterfde kinderen en de legitieme portie is nog niet vastgesteld. Pas als vaststaat hoe groot ieders deel van de erfenis is, kan aangifte erfbelasting worden gedaan.

Uitstel levert wel op dat je belastingrente moet betalen.

Belastingrente over erfbelasting

Belastingrente is de rente die je aan de Belastingdienst moet betalen. Bij erfbelasting ben je die verschuldigd indien je geen aangifte hebt gedaan binnen acht maanden. Daarna ga je belastingrente betalen. Je kan dit voorkomen door een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen.

Voorlopige aanslag erfbelasting

Een mogelijkheid die je kan overwegen als je ziet dat je niet binnen de gestelde termijnen een aangifte kan doen, is het aanvragen van een voorlopige aanslag. Je vraagt de inspecteur een aanslag op te leggen op grond van de gegevens die zij bezitten. Je kan ook zelf de eerste gegevens doorgeven. Door het betalen van de voorlopige aanslag voorkom je de hiervoor genoemde belastingrente. Die is namelijk een stuk hoger dan je vergoeding op een spaarrekening.

Deze optie gaat er wel van uit dat er voldoende liquide middelen zijn. Zit de erfenis in stenen of aandelen, dan is het vermoedelijk heel lastig de voorlopige aanslag te betalen.

Let op bij uitbesteden

Als je de belastingaangifte hebt uitbesteed blijft het toch jouw eigen verantwoordelijkheid. De aangifte erfbelasting moet nog steeds op tijd zijn gedaan. Heeft jouw notaris of belastingadviseur dit niet op tijd gereed? Helaas, de Belastingdienst heeft daar geen boodschap aan. Jij zal aangesproken worden en de naheffing krijgen.

Gevolg te laat inleveren

Geen uitstel aangevraagd? Dan zal je een ambtshalve aanslag ontvangen. De inspecteur heeft een schatting gemaakt hoe hoog de erfenis is. Die verhogen ze altijd voor de zekerheid. Die aanslag is dus hoog. Maar wat veel belangrijker is, de bewijslast is nu omgedraaid. Binnen de termijnen kon je iets aantonen door het “aannemelijk” te maken. Vanaf nu ligt de bewijslast bij jou. Je moet dus jouw gelijk kunnen bewijzen. Dat is vaak veel zwaarder.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?