Benodigde documenten voor aangifte erfbelasting

Home » Aangifte Erfbelasting » Benodigde documenten voor aangifte erfbelasting
8.5
Wat heb ik nodig om aangifte erfbelasting te doen?

De gegevens van alle personen en organisaties die erfgenaam zijn. Indien aanwezig een aangifte of aanslag Inkomstenbelasting van het laatste jaar. De WOZ-aanslag indien aanwezig, anders een taxatie.

Wat heb je nu nodig?

Om het vragenformulier goed in te kunnen vullen heb je bepaalde informatie nodig, namelijk:

  • Natuurlijk de gegevens van de overledene, eventueel een verklaring van erfrecht indien die is opgesteld.
  • De gegevens van alle erfgenamen. De volledige voornamen (geen voorletters), geboortedatum en geboorteplaats.
  • Zijn er organisaties die erfgenaam zijn? Dan de gegevens van die organisatie, zoals naam en handelsregisternummer.
  • Een exemplaar van een testament indien dat aanwezig is.
  • De waarde van een eventueel huis, met WOZ-beschikking. Of indien het niet in Nederland ligt, een taxatie.

Aangifte erfbelasting € 489,-

  • 100% online
  • Wij doen al het werk