Vereniging of Stichting oprichten

Home » Vereniging of Stichting oprichten
8.6

Stichting of Vereniging

Dagelijks richten mensen hier verenigingen of stichtingen op. Tot nu toe werd bijna 10% van alle verenigingen en stichtingen in Nederland opgericht via DoeHetZelfNotaris.nl.
Zowel de stichting als de vereniging kan je oprichten als je eerste doel niet is om winst te maken. Je mag wel winst maken, maar die moet je dan inzetten voor het doel van de stichting of vereniging. Je kan personeel in dienst nemen. Heel belangrijk effect van het oprichten bij de notaris: je hebt rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat je een bankrekening kunt openen en op andere manieren kan deelnemen aan het economisch verkeer.

Belastingvoordelen

Je kan in aanmerking komen voor bepaalde belastingvoordelen, zoals de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) of de SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Voor de regels hierover kijk je even op de site van De Belastingdienst. Je kunt in ons vragenformulier deze wensen aangeven, de statuten worden dan automatisch hierop aangepast.

Verschil tussen een vereniging of stichting

Bij een vereniging zijn de leden de baas. De algemene vergadering is het hoogste orgaan. De leden stellen een verenigingsbestuur aan. Voor sport, tuin en andere verenigingen is dat de gangbare manier. De leden stellen dan ook de contributie vast en het beleid. De leden kunnen zelfs het bestuur naar huis sturen.Je kan heel eenvoudig een vereniging oprichten.
Bij een stichting zijn geen leden. De oprichters kiezen een stichtingsbestuur. Dat bestuur bepaalt het beleid. De bestuursleden voorzien zelf in hun opvolging. Het bestuur benoemt ook de nieuwe bestuursleden. Een bestuur kan uit één of meer leden bestaan, gebruikelijk is in ieder geval drie bestuursleden.
Een stichting krijgt inkomsten van donateurs, subsidies of soms van bedrijfsactiviteiten. Je maakt nergens zo makkelijk en goedkoop een stichting als bij doehetzelfnotaris.

Statuten wijzigen

Bekijk het filmpje op YouTube

Het kan zo zijn dat je na een aantal jaren de statuten van je stichting of vereniging wilt wijzigen. Bijvoorbeeld omdat je een andere doelstelling wilt, of omdat er externe factoren zijn die eisen dat je de statuten bijwerkt. Als je dat doet kan je ze gelijk aanpassen aan de laatste wetswijzigingen. Je kan via ons heel eenvoudig statuten wijzigen van een vereniging of statuten wijzigen van een stichting.