Contributie

Contributie

Home » Woordenboek » Contributie
8.6

Wat is een contributie?

Contributie is de financiële bijdrage die een lid van een vereniging betaalt. Met de opbrengst van de contributie worden doelstellingen van de vereniging uitgevoerd. De vereniging stelt de hoogte van het bedrag vast. Het bedrag kan per jaar, maand of week worden geïncasseerd. Het lidmaatschapsgeld kan verschillen voor verschillende leden. Bijvoorbeeld een lager bedrag voor jeugdleden of bijzondere leden.
Wat is vrijwillige contributie? Er is dan sprake van een minimumcontributie. Bij het verzoek tot betaling vragen jullie de leden een (eenmalig) hoger bedrag over te maken. Hier is dan sprake van een mengeling van contributie en donatie.
De lidmaatschapsbijdrage kan hoog of laag zijn, afhankelijk van leeftijd of inkomen. Het staat een vereniging helemaal vrij om dit te regelen naar eigen inzicht. Alle belangrijke besluiten, waaronder zeker ook deze, leg je voor aan de algemene vergadering van de vereniging.

  • Het meervoud van contributie is Contributies