Kan ik mijn bedrijf in een stichting onderbrengen?

Kan ik mijn bedrijf in een stichting onderbrengen?

Home » Kan ik mijn bedrijf in een stichting onderbrengen?
8.5
Kan ik mijn bedrijf inbrengen in een stichting?

Het kan wel, maar een stichting mag geen winstoogmerk hebben. Bedrijven hebben meestal wel als doel om winst te maken. Daarom is het niet ideaal.

Ondernemen in een stichting

Veel mensen zoals kunstenaars of ZZP-ers overwegen hun onderneming in een stichting onder te brengen. De stichting mag geen winstoogmerk hebben. Dat wil zeggen dat het doel van de stichting nooit het maken van winst mag zijn. Dat wil niet zeggen dat de stichting geen ondernemersactiviteiten kan of mag hebben. Veel stichtingen verkopen bijvoorbeeld spullen om aan inkomsten te komen. Een goed voorbeeld is ook bijvoorbeeld kaartverkoop door culturele instellingen. De winst uit de bedrijfsactiviteiten moet ten goede komen aan het maatschappelijke doel van de stichting.

Betalen van bestuurders

Brief

De stichting kan geen winstuitkering doen aan haar stichtingbestuurders. Via een omweg kan de stichting wel een bestuurder inhuren. De bestuurder verhuurt zichzelf dan aan de stichting voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Nu luistert het wel heel nauw. Het bestuur moet totaal onafhankelijk dergelijke inhuurbeslissingen kunnen nemen. Zeker subsidiegevers en de fiscus zullen namelijk erg goed kijken of hier geen schijnconstructie bestaat.

Ook kan de stichting een vergoeding geven aan de bestuurders voor hun bestuurswerk. Dat noem je een bestuursvergoeding. Hier zijn verschillende vormen van een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding, een geringe vergoeding en een ruime vergoeding. Bijvoorbeeld ANBI stichtingen mogen hun bestuurders alleen een de maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding geven. Dat komt meestal neer op vergoeding van kosten en een bijdrage voor het bijwonen van vergaderingen.

Bedrijfsactiviteit

Als de stichting bedrijfsactiviteiten gaat ontplooien dan zijn er ook andere fiscale gevolgen. De stichting is dan BTW verschuldigd, maar kan deze dan ook aftrekken. Ook zal de stichting mogelijk zelfs vennootschapsbelasting moeten afdragen.

Extra juridische problemen

Als je nu al een onderneming hebt kun je die niet zomaar inbrengen in een stichting. Daarvoor moet de stichting betalen aan jou. De bestaande zaak heeft immers een bepaalde waarde.

Ook moet je bedenken dat de meerwaarde die je de komende jaren in de stichting krijgt niet meer naar jou privé kan. Ook bijvoorbeeld merken en auteursrechten komen dan in de stichting terecht.

Conclusie: de stichting is niet het ideale middel om een bedrijf in onder te brengen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Stichtingen